ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

2.7 Členitev aktov

Razdelek Številčenje Napotilo v besedilu
Akti
Preambula  (1)
Sklicevanje (1)   v prvem sklicevanju
Neoštevilčena uvodna izjava
(le če je edina uvodna izjava) (1)
  v uvodni izjavi (v edini uvodni izjavi) (2)
Oštevilčena uvodna izjava (1) (1), (2) v uvodni izjavi 1, 2 (2)
Normativni del (3)
Člen (3) Edini člen
Člen 1, 2
v edinem členu
v členu 1, 2
Odstavek (3) 1., 2. v odstavku 1, 2
Neoštevilčeni odstavek    v prvem, drugem, tretjem odstavku
v [členu 1], prvi odstavek,
Pododstavek   v prvem, drugem, tretjem pododstavku
v [členu 1(1)], drugi pododstavek,
Točka (3) (a), (b)
(i), (ii), (iii), (iv)
(1), (2)
v točki (a), (b)
v točki (i), (ii), (iii), (iv)
v točki 1, 2
(in ne „pod točko“)

v [členu 1(1), prvi pododstavek], točka (a)(i)(1),
Alinea (4)   v prvi, drugi, tretji alinei
v [členu 1(1), prvi pododstavek, točka (a)(i)(1)], prva alinea,
Priloga
  Priloga
Priloga I, II (ali A, B)
v Prilogi
v Prilogi I, II (ali A, B)
Dodatek
  Dodatek
Dodatek 1, 2
v Dodatku
v Dodatku 1, 2 [k Prilogi]
Drugi razdelki
Del Del I, II
(ali Prvi del,
Drugi del)
v delu I, II
Naslov Naslov I, II v naslovu I, II
v [delu I], naslov I
Poglavje Poglavje I, II
(ali Poglavje 1, 2)

(in ne „Prvo poglavje“)
v poglavju I, II
(ali v poglavju 1, 2)
v [delu I, naslov I], poglavje 1,
Oddelek Oddelek 1, 2
(in ne „Prvi oddelek“)
v oddelku 1, 2
v [delu I, naslov I, poglavje I], oddelek 1,
Točka (5)
I, II (ali A, B)
I. (ali A. ali 1.)
v točki I, II (ali točki A, B)
v točki I (A, 1)
(in ne „pod točko“)
(1)
(2)
Pred 7. februarjem 2000, ko so bile uvodne izjave neoštevilčene: v prvi uvodni izjavi, drugi uvodni izjavi itd.
(3)
Kadar se v normativni del obstoječega akta vstavijo členi, oštevilčeni odstavki ali drugi razdelki, ki so označeni s številko ali črko, se ti označijo s številko ali črko predhodnega istoimenskega razdelka in zaporedno črko „a“, „b“, „c“, „d“ itd. Glej tudi oddelek 3.3.2.
(4)
Pred uvedbo orodja za pripravo besedil EdiT, ki temelji na jeziku XML, leta 2021 so se alinee lahko uporabljale za prvo raven naštevanja.
(5)
Uporabljajo se v nekaterih priporočilih, resolucijah in izjavah.
Opomba:
Napotilo na uvodno besedilo nekega naštevanja se običajno glasi „v uvodnem besedilu/delu/stavku“. Uvodno besedilo se vedno konča z dvopičjem.
Vrstni red razdelkov, naštetih v tej tabeli, se lahko spreminja glede na naravo besedil.

Glej tudi Visual Guide – Official Journal typographical rulesPDF.

Zadnja sprememba: 12. 5. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran