ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

1.3.2 Številčenje dokumentov

Številka objave

Dokumentu, objavljenemu v seriji C, Urad za publikacije dodeli številko objave. Številka vsebuje:

(a)
leto objave:
(i)
od 1. januarja leta 1999 dalje: vse štiri števke letnice;
(ii)
do 31. decembra 1998: zadnji dve števki letnice;
(b)
številko Uradnega lista;
(c)
številko, ki označuje vrstni red njegove objave v Uradnem listu.
2010/C 2/08
98/C 45/01

Ta številka je zapisana pod naslovom, je sredinsko poravnana in v oklepaju. V kazalu vsebine je zapisana ob robu, brez oklepaja.

Posebno številčenje

Nekateri dokumenti v naslovu vsebujejo lastne številke:

stališča Sveta v okviru rednega zakonodajnega postopka:
Stališče Sveta (EU) št. 11/2010 v prvi obravnavi
Opomba:
Prej so v okviru postopka soodločanja obstajala „skupna stališča Sveta“:
Skupno stališče Sveta (ES) št. 14/2005
državne pomoči:
državna pomoč C 32/09
Opomba:
Pri številčenju je treba biti pozoren: C 55/99, C 55/2000 (štiri števke za leto 2000), C 55/01 itd.
zadeve Sodišča, Splošnega sodišča in Sodišča za uslužbence Evropske unije:
zadeva C-187/10 (Sodišče)
zadeva T-211/10 (Splošno sodišče – od 15. novembra 1989)
zadeva F-29/10 (Sodišče za uslužbence – od 23. julija 2005 do 31. avgusta 2016)
pred 15. novembrom 1989 (samo Sodišče): zadeva 84/81
Opomba: Sodišče za uslužbence, ki je bilo ustanovljeno leta 2004, je prenehalo delovati 1. septembra 2016, potem ko je svoje pristojnosti preneslo na Splošno sodišče.
mnenja Računskega sodišča:
Mnenje št. 01/2022 (pred 1. januarjem 2022: Mnenje št. 1/2021)
zadeve Sodišča Efte:
zadeva E-5/10
objave javnih natečajev (serija C … A):
EPSO/AD/177/10
objave prostih delovnih mest:
COM/2010/10275
sklepi Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti:
Sklep št. H8 z dne 17. decembra 2015 (z manjšimi tehničnimi pojasnili posodobljen 9. marca 2016) o načinu delovanja in sestavi Tehnične komisije za obdelavo podatkov Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti
spremembe proračunov uradov in agencij:
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1
razpisi za zbiranje predlogov:
Razpis IX-2011/01 – „Donacije za politične stranke na evropski ravni“
Opomba:
Do 23. julija 2002 (datum izteka Pogodbe ESPJ) so obstajale „privolitve Sveta“:
Privolitev št. 22/96
Privolitev št. 6/2002
Zadnja sprememba: 27. 8. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran