ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

Príloha A9 Inštitúcie, orgány, medziinštitucionálne služby a organizácie: viacjazyčný zoznam

(Situácia z 19. 1. 2022)

Táto príloha obsahuje a) register zahrnutých orgánov, inštitúcií a organizácií a b) viacjazyčný zoznam zodpovedajúcich názvov v rôznych jazykových verziách. Pokiaľ ide o poradie vymenúvania, pozri bod 9.5.

a) Register

b) Viacjazyčný zoznam

Agentúra Euratomu pre zásobovanie

 

Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

 

Agentúra Európskej únie pre azyl

 

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva

 

Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach

 

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť

 

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva

 

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky

 

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva

 

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program

 

Agentúra Európskej únie pre základné práva

 

Agentúra na podporu orgánu BEREC

 

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

 

Agentúra Európskej únie na pre kontrolu rybárstva

 

Európska agentúra pre lieky

 

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž

 

Európska centrálna banka

 

Európska chemická agentúra

 

Európska environmentálna agentúra

 

Európska investičná banka

 

Európska komisia

 

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

 

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

 

Európska námorná bezpečnostná agentúra

 

Európska obranná agentúra

 

Európska prokuratúra

 

Európska rada

 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

 

Európska škola verejnej správy

 

Európska únia

 

Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie

 

Európska výkonná agentúra pre výskum

 

Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru

 

Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu

 

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

 

Európske centrum priemyselných, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti

 

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

 

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

 

Európsky dvor audítorov

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

Európsky inovačný a technologický inštitút

 

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

 

Európsky investičný fond

 

Európsky ombudsman

 

Európsky orgán práce

 

Európsky orgán pre bankovníctvo

 

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

 

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov

 

Európsky parlament

 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov

 

Európsky výbor pre ochranu údajov

 

Európsky výbor regiónov

 

Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie

 

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

 

predseda Európskej rady

 

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie

 

Rada Európskej únie

 

Satelitné stredisko Európskej únie

 

spoločný podnik Fusion for Energy

 

spoločný podnik Globálne zdravie EDCTP3

 

spoločný podnik pre čisté letectvo

 

spoločný podnik pre čistý vodík

 

spoločný podnik pre európske obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály

 

spoločný podnik pre európske železnice

 

spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku

 

spoločný podnik pre iniciatívu Inovatívne zdravotníctvo

 

spoločný podnik pre inteligentné siete a služby

 

spoločný podnik pre kľúčové digitálne technológie

 

spoločný podnik pre výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba 3

 

Súd pre verejnú službu

 

Súdny dvor Európskej únie/Súdny dvor
(inštitúcia/súdny orgán)

 

tím reakcie na núdzové počítačové situácie v európskych inštitúciách, orgánoch a agentúrach

 

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

 

Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie

 

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie

 

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín

 

Všeobecný súd

 

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum

 

Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inováciu a MSP

 

vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

 

Železničná agentúra Európskej únie

Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana