ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

9.6. Generálne riaditeľstvá a útvary Komisie: úradné názvy

Úpravy (od 1. 7. 2009)

Október 2011: papierová verzia (= nová základná verzia)


22. 9. 2011


Starý názov Nový názov
Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov

13. 4. 2011

SEK(2011) 527

Starý názov Nový názov
FPIS FPI

8. 4. 2011

SEK(2011) 527

Starý názov Nový názov
GR pre rozvoj a spoluprácu EuropeAid GR pre rozvoj a spoluprácu – EuropeAid

1. 2. 2011
(1. 1. 2011)

SEK(2011) 527

Starý názov Nový názov
GR pre výskum GR pre výskum a inováciu
RELEX FPIS
DEV + AIDCO DEVCO

1. 1. 2011

SEK(2011) 527

Starý názov Nový názov
GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

1. 7. 2010

SEK(2010) 779

Starý názov Nový názov
GR pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť (JLS, 65) GR pre vnútorné záležitosti (HOME, 65)
+ GR pre spravodlivosť (JUST, 76)
 
SEK(2010) 460 v konečnom znení, 20. 4. 2010

Starý názov Nový názov
GR pre humanitárnu pomoc (ECHO) GR pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO)
 
SEK(2006) 810

Starý názov Nový názov
Generálne riaditeľstvo pre rozvoj Generálne riaditeľstvo pre rozvoj a vzťahy s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi
Skrátený názov: „GR pre rozvoj“.

4. 3. 2010

SEK(2010) 256,
4. 3. 2010

Starý názov Nový názov
GR pre oblasť klímy (CLIM) GR pre oblasť klímy (CLIMA)

1. 3. 2010

SEK(2010) 167, 24. 2. 2010

Starý názov Nový názov
Generálne riaditeľstvo pre energetiku a dopravu (TREN) Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu (MOVE)
   
nové GR: Generálne riaditeľstvo pre energetiku (ENER)
   
nové GR: Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy (CLIM)

1. 1. 2010

Starý názov Nový názov
Generálne riaditeľstvo pre personál a administratívu (ADMIN) Generálne riaditeľstvo pre ľudské zdroje a bezpečnosť (HR)

1. 7. 2009

rozhodnutie 2009/496/ES, Euratom,
26. 6. 2009

Starý názov Nový názov
Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev (OPOCE) Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie (OP)
Začiatok strany
Předchozí stranaDalší strana