ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

9.2. Elektronické adresy

Informácie týkajúce sa elektronických adries sa uvádzajú takto:

e-mail: (s dvojbodkou)
e-mail: meno.priezvisko@ec.europa.eu
internet: (s dvojbodkou)
Internet: https://europa.eu

Z dôvodu harmonizácie sa už pred elektronickou adresou neuvádza skratka URL.

Elektronické adresy môžeme uvádzať bez úvodného slova, najmä ak je obmedzený priestor:

meno.priezvisko@ec.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu
Pozn.:
Pri internetových adresách sa odporúča zachovať prenosový protokol najmä preto (http://, https://, ftp://…), aby sa zabezpečila správna konfigurácia prepojení, keď sa preberajú internetové stránky.
Internetové adresy a interpunkcia

Usilujeme sa nepoužívať bodku ani iné interpunkčné znamienka na konci internetovej adresy, aby sa dala jednoduchšie skopírovať a vložiť do adresového poľa internetového prehliadača. Ak je to možné, odporúča sa upraviť text vložením internetovej adresy do okrúhlych zátvoriek ako v tomto príklade: pozri internet (https://europa.eu).

Posledná aktualizácia: 30. 9. 2011
Začiatok strany
Předchozí stranaDalší strana