ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

7.2.2. Poradie jazykov v texte (jednojazyčné texty)

Poradie pri vymenúvaní jazykov v texte sa odlišuje podľa jazykových znení. V slovenských vydaniach sa jazyky vymenúvajú podľa slovenského abecedného poradia: anglický, bulharský, český, dánsky, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, chorvátčina, írsky (1), litovský, lotyšský, maďarský, maltský, nemecký, poľský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španielsky, švédsky a taliansky.

Ak je dohoda zmluvnej krajiny, ktorá nie je členom Únie, vyhotovená aj v jazyku, ktorý nepatrí medzi jazyky Únie, z protokolárnych dôvodov jazyky Únie predchádzajú spomínaný jazyk:

Táto dohoda je vyhotovená v anglickom, francúzskom, nemeckom, talianskom a arabskom jazyku.
(1)
Nepoužívajte výraz gaelský; tieto dva termíny nie sú synonymické. Pozri rámček v podbode 7.2.4.
Posledná aktualizácia: 1. 7. 2013
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana