ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

6.4. Wordovský procesor pre interpunkčné znamienka a medzery

Podrobné pravidlá obsiahnuté v nasledujúcej tabuľke sú výsledkom medziinštitucionálnej dohody. Pre niektoré znamienka existujú rozdielne národné typografické kódy. A tak sa napokon s cieľom uzavrieť spoločný dohovor urobil kvôli jasnosti a s ohľadom na mnohojazyčné prostredie istý výber.

  Typografický znak Wordovský procesor
prezentácie (Word atď.)
Alfanumerický kód Typografická prezentácia
(DTP)
  a) Interpunkčné znamienka a symboly
  , xx, xx   xx,■xx (00,00)
  ; xx; xx   xx;■xx
  . xx. Xx   xx.■Xx
  : xx: xx   xx:■xx
  ! xx! Xx   xx!■Xx
  ? xx? Xx   xx?■Xx
  - xx-xx   xx-xx
  xx – xx Alt 0150 xx■–■xx
  / xx/xx   xx/xx
  ( ) xx (xx) xx   xx■(xx)■xx
  [ ] xx [xx] xx   xx■[xx]■xx
(a) „ “ xx xx xx Alt 0132 xx Alt 0147 xx■xx■xx
(a) ‚ ‘ xx xx xx Alt 0130 xx Alt 0145 xx■xx■xx
(a) « » xx «xx» xx Alt 0171 xx Alt 0187 xx■«xx»■xx
  % 00•%   00□%
(b) + +•00   +□00
  –•00 Alt 0150 –□00
  ± ±•00 Alt 241 ±□00
  °C (°F) 00•°C   00□°C
  ° 00°   00°
  & xx & xx   xx■&■xx
  xx … xx Alt 0133 alebo Ctrl-Alt-bodka (.) xx■…■xx
  b) odkazy na poznámky pod čiarou a poznámky pod čiarou
(c) xx (1) xx•(1)
(použi formu poznámky pod čiarou)
  xx□(1)
(a)
Pozri aj podbody 4.2.3 (úvodzovky) a 5.10 (interpunkčné znamienka v citáciách).
(b)
Výnimka: pri telefónnych číslach (pozri bod 9.3) pridajte pred predvoľbu krajiny znak „+“ bez medzery (+32 2202020).
(c)
Pri automatickom vytváraní poznámok pod čiarou mnohé wordovské programy po vložení označenia poznámky pod čiarou nedávajú číslice do zátvoriek. Treba ich tam vložiť dodatočne po skončení dokumentov (v dokumentoch určených na uverejnenie to urobí tlačiareň).
Pozn.:
■ =
 voľná (mäkká) medzera
□ =
 pevná (tvrdá) polovičná medzera
• =
 pevná medzera (pevné a pevné polovičné medzery by sa mali používať minimálne, pretože pri štruktúrovaní spôsobujú problémy).
Posledná aktualizácia: 11. 1. 2019
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana