ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

6.1. Čítanie rukopisu

Formálna úprava rukopisu, ktorý sa doručí oddeleniu autorských služieb, je opísaná v bode 4.2.

Jazykoví redaktori Úradu pre publikácie prečítajú rukopis a pripravia ho na uverejnenie.

Jazykoví redaktori by mali mať k dispozícii celý text rukopisu. Len tak sa môžu zamerať na porozumenie štruktúry (a obsahu) textu a následne správne používať pravidlá zahrnuté v tejto príručke. Priveľmi často sa stáva, že jazykoví redaktori sú nútení pracovať s jednotlivými časťami alebo len stránkami rukopisu, v dôsledku čoho strácajú súvislosti v texte a prehľad o téme dokumentu.

Každý problém, ktorý sa vyskytne pri úprave rukopisu, sa oznámi oddeleniu autorských služieb.

(Pozri tiež podbody 4.1.2 a 4.1.3.)

Posledná aktualizácia: 7. 1. 2013
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana