ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

5.12. Tabuľky

Tabuľka slúži na ilustráciu alebo vysvetlenie textu pomocou väčšieho alebo menšieho množ­stva podrobností. Preto je dôležité prezentovať ju čo najjednoduchším a najzrozumiteľnejším spôsobom.

Rubriky (alebo záhlavia), stĺpce a kolónky tabuľky nesmú obsahovať skratky, takisto by sa nemali písať veľkými písmenami celé slová.

Pri všetkých dodatočných vysvetlivkách, ktoré sú uvedené pod tabuľkou, a nie sú poznámkami, sa odporúča použiť formuláciu Pozn.:

Pozn.:
Neuvádza sa.

Viacjazyčné publikácie alebo tabuľky

V prípade viacjazyčnej publikácie musia byť jednotlivé jazykové verzie usporiadané podľa spoločného abecedného poradia pôvodných jazykových znení (pozri podbod 7.2.1).

Posledná aktualizácia: 30. 9. 2011
Začiatok strany
previous pagenext page