ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

5.11. Umelecký materiál (ilustrácie)

Fotografie, kresby, diagramy a grafy

Originály čiernobielych fotografií musia byť ostré a dostatočne kontrastné, najlepšie na lesklom bielom papieri, aby sa dali verne reprodukovať odtiene (autotyp). Dodané dokumenty musia byť čisté a nepokrčené.

Dokumenty v elektronickej podobe alebo určené na skenovanie musia mať vysokú kvalitu, najlepšie ak sú vo formáte konečného zobrazenia. Kvôli umiestneniu na internete sa môžu súbory komprimovať, ale veľmi kvalitne.

Vysvetlivky

Vysvetlivky k ilustráciám nesmú byť nezrozumiteľné, mali by poskytnúť jasné vysvetlenie. Uprednostňuje sa krátky a výstižný text.

Použitie farieb

Použitie farieb v ilustráciách sa prispôsobuje obsahu a celkovej úprave publikácie. Okrem toho množstvo použitých farieb má priamy vplyv na náročnosť prípravy publikácie a celkové náklady.

Napríklad tlač farebných fotografií si vyžaduje použitie kvalitného papiera (kriedový papier), ktorého hladká a kompaktná plocha umožňuje dokonalú reprodukciu jednotlivých odtieňov.

Naproti tomu tlač grafov, diagramov atď. je menej náročná. V tomto prípade sa môže použiť aj menej kvalitný papier (hladký ofsetový, lisovaný papier).

Posledná aktualizácia: 14. 12. 2018
Začiatok strany
previous pagenext page