ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

5.9.4. Bibliografické odkazy

Uvedené príklady sú vymyslené a sú určené len na ilustráciu poradia údajov.

Odkaz na celé dielo

Poradie je takéto:

1.
priezvisko a iniciálky krstného mena/mien autora, bodka, čiarka;
2.
názov diela (kurzívou) a prípadne číslo vydania;
3.
vydavateľ, miesto vydania, rok vydania, strana, bodka.
Autor, A., a Autor, B., L’Europe et l’environnement, Nathan, Paríž, 2009, 431 s.

Odkaz na časť diela: príspevok alebo článok

Poradie je takéto:

1.
priezvisko a iniciálky krstného mena/mien autora, bodka, čiarka;
2.
názov príspevku alebo článku (v úvodzovkách);
3.
názov diela (kurzívou) a prípadne číslo vydania;
4.
vydavateľ, miesto vydania, rok vydania, strana, bodka.
Vallet, G., „La nature juridique de l’Union européenne“, Le droit de l’Union, edícia „Perspektívy“, Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, Luxemburg, 2010, s. 2 – 5.
Pozn.:
Do 30. 11. 2009: „Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev“. V prípade potreby zachovajte pôvodný názov.

Odkaz na periodikum alebo sériovú publikáciu

Poradie je takéto:

1.
prípadne názov článku (v úvodzovkách);
2.
názov periodika alebo sériovej publikácie (kurzívou);
3.
číslo, dátum alebo periodicita;
4.
vydavateľ, miesto vydania, rok vydania:
„Activités de l’Union en 2009“, Économie, č. 13, Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, Luxemburg, 2010.
Pozn.:
Do 30. 11. 2009: „Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev“. V prípade potreby zachovajte pôvodný názov.
Všeobecné poznámky

V úsilí o zjednodušenie sa používajú zaužívané skratky: s., zv., atď. (pozri prílohu A3). Všetky vysvetlivky – periodicita, miesto vydania atď. – musia byť uvedené v slovenskom jazyku.

Posledná aktualizácia: 15. 6. 2015
Začiatok strany
previous pagenext page