ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

5.2. Titulná strana

Titulná strana obsahuje:

názov vydavateľa (pozri podbod 4.4.1),
názov a prípadne podnázov diela (pozri podbod 5.1.1),
číslo vydania (reedície alebo dotlače) a/alebo rok,
miesto pôvodu vydavateľa (musí sa uviesť v prípade každého vydavateľa podľa údajov zo zmluvy alebo príslušných protokolov),
meno autora (pozri podbod 5.1.1),
Pozn.:
Názov generálneho riaditeľstva sa môže objaviť na titulnej strane, ale v žiadnom prípade nie na strane I obálky.
číslo zväzku v prípade viaczväzkového diela (pozri podbod 5.1.1),
názov edície alebo sériovej publikácie a prípadne aj poradové číslo diela.

Reedícia alebo dotlač

Dielo, ktorého text alebo typografia sa významne zmenili, sa musí nanovo vydať (treba uviesť číslo vydania).

Ak ide len o dotlač, možno uviesť dátumy jednotlivých dotlačí.

Titulná strana
Vydavateľ
Názov diela
(rok alebo dotknuté obdobie musia byť súčasťou názvu výročnej správy alebo štúdie týkajúcej sa daného roka alebo obdobia).
Miesto pôvodu vydavateľa
Titulná strana
Posledná aktualizácia: 15. 10. 2018
Začiatok strany
previous pagenext page