ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

4.1.2. Riadenie projektov v úrade

Činnosť projektových manažérov

Projektoví manažéri sa zaoberajú typografickou prípravou rukopisu. Typografické informácie, výber písma, určenie formátu a stanovenie lehoty musí zodpovedať údajom, ktoré sa uvádzajú v rámcových zmluvách, výzvach na predkladanie ponúk a objednávkach.

Kontrolujú medzinárodné identifikačné kódy [ISBN, ISSN, DOI (pozri bod 4.4)], ako aj katalógové číslo, ktoré udeľuje Úrad pre publikácie.

Obálke treba renovať zvýšenú pozornosť. Ak to hrúbka diela umožňuje, titul sa uverejní aj na chrbte obálky.

Schválenie začatia tlače sa vystaví po overení najmä úvodných strán (názov, údaje o autorských právach, obsah atď.) Schválenie tlače sa vydáva tlačiarni výhradne písomne a musí obsahovať tieto údaje:

názov publikácie,
uvedenie jazyka alebo jazykov publikácie,
počet výtlačkov,
hlavné charakteristiky,
lehota(-y) doručenia, vrátane údajov týkajúcich sa predbežných a čiastočných dodávok,
miesto(-a) doručenia, s prípadným rozdelením dodávky.

Grafici

Kancelária grafickej tvorby sa zaoberá tvorbou projektov a návrhov plagátov, brožúr, obálok a vzorových stránok, ktoré sa môžu predložiť autorom na posúdenie pred samotnou sadzbou.

Grafici môžu takisto prispievať k tvorbe vizuálnej identity (logá, grafické špecifikácie …) a k tvorbe grafických návrhov internetových stránok (vizuálna prezentácia, bannery …).

Posledná aktualizácia: 9. 2. 2018
Začiatok strany
previous pagenext page