ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

3. Pravidlá úpravy dokumentov

Pri úprave aktov uverejňovaných v úradnom vestníku sa uplatňujú prísne pravidlá.

Texty sa musia uverejňovať v úradnom vestníku vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Európskej únie.

Texty uverejňované v úradnom vestníku sú vo všetkých jazykových zneniach synoptické, to značí, že ten istý text sa nachádza na rovnakej strane toho istého úradného vestníka vo všetkých jazykoch.

V aktoch uverejňovaných v úradnom vestníku sa uplatňujú aj pravidlá uvedené v tretejštvrtej časti tejto príručky, ako aj prílohy, najmä písanie veľkých a malých písmen (vrátane výborov, komisií atď.), skratiek, značkových slov a akronymov, adries atď.

Posledná aktualizácia: 25. 1. 2022
Začiatok strany
previous pagenext page