ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

Anexa A9 Instituții, organe, servicii interinstituționale, oficii și agenții: listă multilingvă

(situația la 1.5.2017)

În această anexă se prezintă: (a) un index al entităților și (b) o listă multilingvă a denumirilor echivalente în diferitele versiuni lingvistice. Pentru aspecte legate de ordinea protocolară, vă rugăm să consultați punctul 9.5.

(a) Index

(b) Listă multilingvă

Agenția de Aprovizionare a Euratom

 

Agenția Europeană de Apărare

 

Agenția Europeană de Mediu

 

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației

 

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului

 

Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție

 

Agenția Europeană pentru Medicamente

 

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

 

Agenția Europeană pentru Produse Chimice

 

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă

 

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă

 

Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare

 

Agenția Executivă pentru Cercetare

 

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente

 

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură

 

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele

 

Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii

 

Agenția GNSS European

 

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei

 

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

 

Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate

 

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)

 

Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii

 

Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor

 

Autoritatea Bancară Europeană

 

Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale

 

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

 

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară

 

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe

 

Banca Centrală Europeană

 

Banca Europeană de Investiții

 

Biroul European de Sprijin pentru Azil

 

Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

 

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor

 

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale

 

Centrul Satelitar al Uniunii Europene

 

Comisia Europeană

 

Comitetul Economic și Social European

 

Comitetul European al Regiunilor

 

Comitetul unic de rezoluție

 

Consiliul European

 

Consiliul Uniunii Europene

 

Curtea de Conturi Europeană

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene/Curtea de Justiție
(instituție/instanță)

 

Eurojust

 

Fondul European de Investiții

 

Fundația Europeană de Formare

 

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

 

Institutul European de Inovare și Tehnologie

 

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

 

Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene

 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

 

întreprinderea comună ARTEMIS

 

întreprinderea comună Clean Sky 2

 

întreprinderea comună ECSEL

 

întreprinderea comună ENIAC

 

întreprinderea comună Fusion for Energy

 

întreprinderea comună IMI 2

 

întreprinderea comună pentru bioindustrii

 

întreprinderii comune Pile de combustie și hidrogen 2

 

întreprinderea comună SESAR

 

întreprinderea comună Shift2Rail

 

Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie

 

Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante

 

Oficiul European pentru Selecția Personalului

 

Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice

 

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

 

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene

 

Ombudsmanul European

 

Parlamentul European

 

Președintele Consiliului European

 

Serviciul European de Acțiune Externă

 

Școala Europeană de Administrație

 

Tribunalul

 

Tribunalul Funcției Publice

 

Uniunea Europeană

Sus
Pagina anterioarăPagina următoare