ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

10.2.3. Acronime

Acronimele se scriu cu toate literele majuscule atunci când sunt formate din inițialele cuvintelor care compun denumirea sau sintagma abreviată:

UE, CEE, OSCE, BERD, PESC, JO

Acronimele nu derivă în mod necesar din denumirea dintr-o anumită limbă. Pentru unele denumiri, fiecare limbă a UE are propria sa abreviere, în timp ce pentru altele s-a impus abrevierea din una dintre celelalte limbi (în special din limba engleză sau franceză).

EN European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
FR Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
DE Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
RO Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
EN European Committee for Standardisation (CEN)
FR Comité européen de normalisation (CEN)
DE Europäisches Komitee für Normung (CEN)
RO Comitetul European pentru Standardizare (CEN)

Acronimele formate din segmentele inițiale ale cuvintelor care compun denumirea abreviată se scriu doar cu prima literă mare.

Cedefop (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle – Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale)
Cenelec (Comité européen de normalisation électrotechnique – Comitetul European de Standardizare în Electronică)
Coreper (Comité des représentants permanents – Comitetul reprezentanților permanenți)
Forpronu (Force de protection des nations unies – Forța de protecție a Organizației Națiunilor Unite)
NB:
Există excepții de la această regulă, de exemplu:
AFNOR (Association française pour la normalisation – Asociația franceză pentru normalizare)
CORDIS (Community Research and Development Information Service – Serviciul comunitar de informare privind cercetarea și dezvoltarea)
Actualizat la: 16.2.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare