ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

10.1. Punctuația

Regulile de punctuație ale limbii române nu sunt aceleași cu cele ale altor limbi. De aceea, traducerea în limba română se va face cu respectarea regulilor de punctuație specifice limbii române, evitându-se calchierea punctuației din textul-sursă.

Ghidul nu este exhaustiv: sunt prezentate doar semne și reguli sau convenții utile în tratarea textelor oficiale (de exemplu, nu este tratat în ghid semnul exclamării sau semnul întrebării).

În tratarea textelor oficiale, nu numai la nivelul punctuației, ci și la nivelul ortografiei, al morfologiei și al sintaxei, se va prefera norma.

10.1.1. Punctul (semn de punctuație și ortografic)

10.1.1.1. Punctul încheie o propoziție sau o frază.

În cazul citatelor, se pune punct în interiorul ghilimelelor dacă avem de-a face cu o frază completă precedată de două puncte; se pune punct în exteriorul ghilimelelor dacă fraza citată nu este precedată de două puncte sau dacă în interiorul ghilimelelor nu se află o frază completă (a se vedea, de asemenea, punctul 3.3).

Prima teză se înlocuiește cu următorul text: „În ceea ce privește plățile suplimentare care urmează să fie efectuate pentru anumite tipuri de agricultură, statele membre aplică dispozițiile prezentului titlu.”
Potrivit articolului 6 din convenție, „Statele membre autorizează Europol să comunice în mod liber și fără a fi nevoit să solicite o permisiune specială, în cadrul exercitării tuturor funcțiilor sale oficiale, și protejează acest drept conferit Europol”.
Elveția își rezervă dreptul de a declara la data ratificării că nu va aplica următorul pasaj din articolul 34 alineatul (2): „dacă pârâtul nu a introdus o acțiune împotriva hotărârii atunci când a avut posibilitatea să o facă”.

Notele de subsol se încheie cu punct.

JO C 71, 22.3.2005, p. 26.
Avizul Parlamentului European din 28 septembrie 2005.

Punctul poate fi omis atunci când la sfârșitul unei propoziții se află o adresă de internet sau de e-mail.

Aceste formulare, cât și ghidul pentru completarea cererii se găsesc pe site-ul Comisiei la adresa: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

10.1.1.2. Ca semn ortografic, punctul se folosește în abrevieri: nr., id., etc., nr. crt., î. H., d. H., a. Chr., p. Chr., cf. O propoziție care are ca ultim cuvânt etc. nu are decât un punct.

NB:
Cf. este abrevierea cuvântului latinesc confer, care înseamnă compară, a se vedea. Nu este corectă utilizarea acestei abrevieri cu sensul conform, urmată de cazul dativ.

Nu sunt urmate de punct:

abrevierile care păstrează ultima literă a cuvântului abreviat:
dl, dna, cca (excepție: dr.)
abrevierile denumirilor unităților de măsură și ale elementelor chimice:
g, km, Gcal, Cl, Mg
abrevierile numelor punctelor cardinale:
N, S, E, V

Siglele și acronimele se scriu fără puncte:

CEE, UE, ONU, UNESCO

10.1.1.3. Punctul se folosește pentru exprimarea cu ajutorul cifrelor a datei, precum și a orei:

28.9.2007
ora 12.00 (ora Bruxelles-ului)
ora 9.00
Actualizat la: 29.2.2012
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare