ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

5.9.4. Referințe bibliografice

Exemplele date sunt fictive și sunt menite doar să ilustreze ordinea elementelor.

Trimiterea la o lucrare completă

Ordinea este următoarea:

1.
numele și inițiala (inițialele) prenumelui (prenumelor) autorului, urmate de virgulă;
2.
titlul lucrării (în italice) și, dacă este cazul, numărul ediției;
3.
editorul, locul publicării, anul publicării, numărul de pagini:
Autor, A., și Autor, B., Europa și mediul, Nathan, Paris, 2009.

Trimiterea la o parte a unei lucrări: contribuție sau articol

Ordinea este următoarea:

1.
numele și inițiala (inițialele) prenumelui (prenumelor) autorului, urmate de virgulă;
2.
titlul contribuției sau al articolului (între ghilimele);
3.
titlul lucrării (în italice) și, dacă este cazul, numărul ediției;
4.
editorul, locul publicării, anul publicării, numărul de pagini unde figurează contribuția.
Vallet, G., „Natura juridică a Uniunii Europene”, Dreptul Uniunii, colecția „Perspective”, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg, 2010, p. 2-5.
NB:
Trimiterile la lucrări publicate anterior datei de 30.6.2009 trebuie să păstreze denumirea „Oficiul pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene”.

Trimiterea la un periodic sau la o publicație serială

Ordinea este următoarea:

1.
titlul articolului (între ghilimele), dacă este cazul;
2.
titlul publicației periodice sau seriale (în italice);
3.
numărul, data sau periodicitatea;
4.
editorul, locul publicării, anul publicării:
„Activitățile Uniunii în 2009”, Economie, nr. 13, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg, 2010.
NB:
Trimiterile la lucrări publicate anterior datei de 30.6.2009 trebuie să păstreze denumirea „Oficiul pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene”.
Caz particular

Dacă sunt citate două sau mai multe publicații care au același autor și același an al publicării, este preferabil să se evite orice posibile confuzii în referințe și să se adopte o prezentare care să ușureze căutarea în bibliografie pentru cititori. În aceste situații, anul publicării poate fi urmat de o literă minusculă „a”, „b”, „c” etc. (fără spațiu).

Trimiterea efectuată în text poate lua una dintre formele de mai jos:

… conform Xxx [numele autorului] (2019b), strategia, dezvoltată pe cinci axe separate, a permis…

… strategia, dezvoltată pe cinci axe separate (Xxx, 2019b), a permis…

În acest caz, în bibliografie, anul publicării se va plasa în a doua poziție, între paranteze, și nu în penultima sau ultima poziție:

Cini, M. și Pérez-Solórzano Borragán, N. (2019), Politicile Uniunii Europene, Oxford University Press, Oxford.

Comisia Europeană (2020a), Biodegradabilitatea maselor plastice în mediul înconjurător, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg.

Comisia Europeană (2020b), Compendiu al proiectelor European Language Label (ELL) 2019, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg.

Comisia Europeană (2020c), Erasmus+ – Raport anual 2019, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg.

Curtea de Conturi Europeană (2020), Activitățile Curții în 2019 – Raportul anual de activitate al Curții de Conturi Europene, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg.

Observații generale

Pentru a înlesni redactarea referințelor, se utilizează abrevierile uzuale: p., t., vol. etc. (a se vedea anexa A3). Orice mențiune explicativă – periodicitate, locul publicării etc. – trebuie formulată în limba română.

Actualizat la: 18.6.2021
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare