ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

Publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene:
EU:C:2005:446

Publicații, altele decât cele ale Curții de Justiție a Uniunii Europene:
ECLI:EU:C:2005:446

5.9.3. Trimiteri la cauzele Curții de Justiție și ale Tribunalului

Publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Repertoriul de jurisprudență digital

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a introdus un nou mod de citare a jurisprudenței, care combină identificatorul ECLI (exceptând mențiunea „ECLI”) cu denumirea uzuală a deciziei și numărul de înregistrare al cauzei. Acest mod de citare se aplică întregii jurisprudențe, începând cu anul 1954. El a fost aplicat progresiv de fiecare instanță a Uniunii începând din primul semestru al anului 2014, apoi a fost armonizat între instanțele Uniunii în anul 2016:

Hotărârea din 12 iulie 2005, Schempp, C-403/03, EU:C:2005:446, punctul 19

Dacă decizia nu este publicată integral în Repertoriu, se inserează mențiunea „nepublicată”:

Hotărârea din 6 iunie 2007, Walderdorff/Comisia, T-442/04, nepublicată, EU:T:2007:161
Pentru mai multe informații

Site-ul Curții de Justiție a Uniunii Europene: CURIA (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/ro)

Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)

A se vedea punctul 4.5.

Repertoriul jurisprudenței pe suport de hârtie

Cauzele au fost publicate pe suport de hârtie, fie în Repertoriul jurisprudenței Curții de Justiție și a Tribunalului (până în 2011), fie în Repertoriul de jurisprudență – Funcție publică (până în 2009).

Pentru trimiterile la cauze, Curtea de Justiție, Tribunalul și Tribunalul Funcției Publice utilizau în publicațiile proprii (mai ales în Repertoriul jurisprudenței) o formulare internă prescurtată în care nu se menționează anul Repertoriului (anul fiind cel al hotărârii):

Hotărârea din 15 ianuarie 1986, Comisia/Belgia (52/84, Rec., p. 89, punctul 12)
Hotărârea din 28 ianuarie 1992, Speybrouck/Parlamentul European (T-45/90, Rec., p. II-33, punctul 2)
Hotărârea din 9 februarie 1994, Latham/Comisia (T-3/92, RecFP, p. I-A-23  și II-83, punctul 2)
NB:
Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, „Curtea de Justiție a Comunităților Europene” a devenit „Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, iar „Tribunalul de Primă Instanță” a devenit „Tribunalul”.

Publicații, altele decât cele ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Jurisprudența poate fi citată și în publicații care nu sunt produse de Curtea de Justiție a Uniunii Europene: publicații cu caracter general, acte juridice publicate în Jurnalul Oficial (în special decizii ale Comisiei referitoare la ajutoare de stat sau la fuziuni etc.).

Deoarece aceste publicații se adresează unui public de nespecialiști, metoda de citare conține informații suplimentare.

NB:
Comunicările Curții de Justiție a Uniunii Europene publicate în Jurnalul Oficial trebuie să respecte regulile de citare ale Curții de Justiție.

Începând de la 1 ianuarie 2015, metoda de trimitere la jurisprudență conferă autorului corpului textului o anumită libertate, însă ea standardizează nota de subsol, citând identificatorul ECLI.

Corpul textului

Trimiterea la jurisprudență trebuie să includă cel puțin:

tipul deciziei (hotărâre, ordonanță etc.);
denumirea instanței.

Următoarele elemente pot fi adăugate, dacă ele sunt utile în contextul dat:

denumirea uzuală a cauzei;
data deciziei.
Nota de subsol

Formatul standardizat conține întotdeauna următoarele elemente, în ordinea prezentată mai jos:

tipul deciziei (hotărâre, ordonanță etc.);
denumirea instanței;
data deciziei;
denumirea uzuală a cauzei;
numărul cauzei;
identificatorul ECLI al deciziei;
dacă este necesar, orice punct(e) în mod particular pertinent(e).

Regulamentul (CE) nr. 304/2003 a fost anulat printr-o Hotărâre a Curții de Justiție (1) […]

(1)
Hotărârea Curții de Justiție din 10 ianuarie 2006, Comisia/Parlamentul și Consiliul, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, punctele 60-65.

În Hotărârea sa din 10 ianuarie 2006, în cauza Comisia/Parlamentul și Consiliul (1), Curtea de Justiție a anulat Regulamentul (CE) nr. 304/2003 […]

(1)
Hotărârea Curții de Justiție din 10 ianuarie 2006, Comisia/Parlamentul și Consiliul, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, punctul 60.

Dacă aceeași decizie este menționată de mai multe ori într-un document, este de preferat ca, la prima ocurență, să se decidă cum va fi denumită în restul documentului:

Regulamentul (CE) nr. 304/2003 a fost anulat printr-o Hotărâre a Curții de Justiție (1) (denumită în continuare „Hotărârea Comisia/Parlamentul și Consiliul”)  […]
În Hotărârea sa din 10 ianuarie 2006, în cauza Comisia/Parlamentul și Consiliul (1) (denumită în continuare „Hotărârea din 10 ianuarie 2006”), Curtea de Justiție a anulat Regulamentul (CE) nr. 304/2003 […]
Regulamentul (CE) nr. 304/2003 a fost anulat printr-o Hotărâre a Curții de Justiție (1) (denumită în continuare „Hotărârea în cauza C-178/03”) […]

Această metodă de citare se aplică, de asemenea, tuturor trimiterilor la decizii ale Curții de Justiție: atât celor publicate în Repertoriu pe suport de hârtie, cât și celor mai recente, care au fost publicate doar în format digital.

Tabel sintetic

Modul de citare a jurisprudenței în publicații, altele decât cele ale Curții de Justiție (în 24 de versiuni lingvistice)

Unde poate fi găsit identificatorul ECLI

Pentru o căutare rapidă a identificatorului ECLI al oricărei decizii, introduceți numărul cauzei în formularul de căutare al:

site-ului Curții de Justiție a Uniunii Europene (câmpul „Numărul cauzei”) (https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=ro);
site-ului EUR-Lex (câmpul „Căutare text”) (https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=ro).
Unde poate fi găsită denumirea uzuală a cauzei

Denumirea uzuală a cauzei este atribuită de Curtea de Justiție.
Ea poate fi găsită consultând listele disponibile pe site-ul Curții de Justiție a Uniunii Europene (pagina „Căutare după numărul cauzei”) (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/ro). Aceste liste există doar în limbile engleză și franceză.

Înainte de 1 ianuarie 2015

În toate publicațiile, cu excepția publicațiilor Curții de Justiție, se recomanda să se menționeze anul Repertoriului, cu scopul de a facilita cercetările bibliografice ale cititorului, care nu este în mod necesar la curent cu faptul că anul publicării și anul hotărârii sunt identici:

Înainte de 15 noiembrie 1989:
Hotărârea din 15 ianuarie 1986 în cauza 52/84, Comisia/Belgia (Rec. 1986, p. 89, punctul 12)
După 15 noiembrie 1989 (cauzele în fața Curții și a Tribunalului se publică separat):
Hotărârea din 30 ianuarie 1992 în cauza C-328/90, Comisia/Grecia (Recueil 1992, p. I-425, punctul 2)
Hotărârea din 28 ianuarie 1992 în cauza T-45/90, Speybrouck/Parlamentul European (Recueil 1992, p. II-33, punctul 2)
De la 1 ianuarie 1994 până la 31 decembrie 2005 (doar cauze în materia funcției publice):
Hotărârea din 9 februarie 1994 în cauza T-3/92, Latham/Comisia (Recueil FP 1994, p. I-A-23 și II-83, punctul 2)
De la 1 ianuarie 2006 până la 31 decembrie 2014 (cauze în materia funcției publice ale Curții, ale Tribunalului și ale Tribunalului Funcției Publice):
Hotărârea din 9 noiembrie 2006 în cauza C-344/05 P, Comisia/De Bry (Recueil FP 2006, p. I-B-2-19  și II-B-2-127)
Hotărârea din 8 iunie 2006 în cauza T-156/03, Pérez-Díaz/Comisia (Recueil FP 2006, p. I-A-2-135  și II-A-2-649)
Hotărârea din 26 octombrie 2006 în cauza F-1/05, Landgren/ETF (Recueil FP 2006, p. I-A-1-123  și II-A-1-459)
Actualizat la: 16.2.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare