ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

5.9.2. Trimiteri la tratate

Pentru trimiterile la articole din tratate, trebuie să se acorde o atenție deosebită diferitelor etape istorice, în special în ceea ce privește renumerotările Tratatului UE. După fiecare modificare a tratatelor, actele anterioare acestei modificări trebuie să își păstreze numărul și titlul original.

Tratatul de la Paris (1952)
(semnat la 18.4.1951, intrat în vigoare la 23.7.1952)

Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO) a fost instituită prin Tratatul de la Paris, care a expirat la 23 iulie 2002.

Tratatele de la Roma (1958)
(semnate la 25.3.1957, intrate în vigoare la 1.1.1958)

Comunitatea Economică Europeană (CEE) și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom) au fost înființate prin Tratatele de la Roma.

Tratatul de la Bruxelles (1967)
(semnat la 8.4.1965, intrat în vigoare la 1.7.1967)

Tratatul de la Bruxelles, denumit și „Tratatul de fuziune”, avea ca scop modernizarea instituțiilor europene prin instituirea unei singure Comisii și a unui singur Consiliu pentru cele trei Comunități Europene care existau în acel moment (CECO, CEE și Euratom). A fost abrogat prin Tratatul de la Amsterdam.

Tratatul de la Maastricht (1993)
(semnat la 7.2.1992, intrat în vigoare la 1.11.1993)

La data intrării în vigoare a Tratatului de la Maastricht sau a „Tratatului privind Uniunea Europeană” (Tratatul UE sau TUE), denumirea „Comunitatea Economică Europeană” a fost înlocuită cu „Comunitatea Europeană”. Tratatul CEE a devenit Tratatul CE.

Tratatul UE conținea la acea dată doar articole numerotate prin litere sau prin litere și cifre: „articolul A” sau „articolul K.1 din Tratatul UE”. Acest aspect trebuia luat în considerare pentru a se evita utilizarea unor trimiteri incorecte de tipul „articolul 130a din Tratatul privind Uniunea Europeană”, care este o trimitere la Tratatul CE.

De asemenea, nu era recomandată utilizarea formulei „modificat prin Tratatul UE” (trimiterea trebuia formulată, de exemplu, „articolul 130a din Tratatul CE”, și nu „articolul 130a din Tratatul CE modificat prin Tratatul UE”).

Tratatul de la Amsterdam (1999)
(semnat la 2.10.19927, intrat în vigoare la 1.5.1999)

În temeiul articolului 12 din Tratatul de la Amsterdam, Tratatul UE a făcut obiectul unei renumerotări a articolelor (articolele A, B, C… au fost renumerotate, devenind articolele 1, 2, 3…), conform unui tabel de corespondență inclus în respectivul tratat.

Tratatul de la Amsterdam:
https://publications.europa.eu/s/fp3Z

Tratatul de la Nisa (2003)
(semnat la 26.2.2001, intrat în vigoare la 1.2.2003)

Tratatul de la Nisa avea ca obiectiv o reformă a instituțiilor, astfel încât UE să poată continua să funcționeze eficient după extinderea la 25 de state membre.

Tratatul de la Lisabona (2009)
(semnat la 13.12.2007, intrat în vigoare la 1.12.2009)

În temeiul articolului 5 din Tratatul de la Lisabona, Tratatul UE a făcut din nou obiectul unei renumerotări, conform unui tabel de corespondență anexat la Tratatul de la Lisabona.

Tabele de corespondență, Tratatul de la Lisabona:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8d1c14fc-6be7-4d4e-8416-f28cfc7b3b60.0020.01/DOC_17&format=PDFPDF

Tratatul de instituire a Comunității Europene (Tratatul CE sau TCE) a fost modificat și redenumit „Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene” (Tratatul FUE sau TFUE).

Noțiunea de „Comunitate Europeană” în sensul Tratatului CE a fost înlocuită cu „Uniunea Europeană”. În consecință, termenii „comunitar(ă)/(i)/(e)” și „a/al/ai/ale Comunității” trebuie înlocuiți cu „a/al/ai/ale Uniunii” sau orice formă corespunzătoare („din Uniune”, „la nivelul Uniunii” etc.). Nu se admite folosirea adjectivului „unional”:

politica Uniunii (iar nu politica comunitară)
monedele țărilor terțe (iar nu monedele statelor necomunitare)
industria Uniunii (iar nu industria unională)
la nivelul Uniunii (iar nu la nivel unional)
NB:
Cu toate acestea, termenii „Comunitate” și „comunitar” se folosesc cu referire la Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Tratatul Euratom) și în cadrul referințelor istorice.
A se vedea punctul 3.4.1 (ordinea citării tratatelor în acte).
Actualizat la: 5.10.2018
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare