ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

5.9. Trimiteri

Trimiterea este o precizare care permite localizarea unui citat, menționarea unei lucrări sau a unei părți dintr-o lucrare în legătură cu subiectul tratat sau trimiterea la o astfel de lucrare, fie că aceasta apare în textul propriu-zis, fie în notele de subsol. Se recomandă respectarea formei originale de numerotare a regulamentelor, a directivelor, a articolelor din tratate, a cauzelor Curții de Justiție etc. De asemenea, trebuie asigurată transcrierea exactă a titlurilor în cazul citării acestora.

În cazul în care sunt integrate în textul principal, trimiterile trebuie să fie scurte și, de preferință, încadrate între paranteze.

5.9.1. Trimiteri la legislația UE

Prezentarea diverselor enunțuri

Pentru prezentarea trimiterilor la legislația Uniunii în textele publicate în Jurnalul Oficial și pentru numerotarea actelor, a se vedea partea întâi.

În publicații altele decât Jurnalul Oficial, titlurile actelor pot fi citate într-o manieră mai puțin strictă. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că elementele care alcătuiesc titlul actului (denumirea actului, numărul, instituția emitentă, data și titlul) nu se despart niciodată prin virgulă, iar titlul nu este urmat de virgulă:

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 prevede […]
Regulamentul (UE) nr. 1204/2009 prevede […]
Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale prevede […]
Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale prevede […]
Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale prevede […]

Nu există nicio regulă, desigur, care să interzică utilizarea virgulelor după cum dictează sintaxa din interiorul unui titlu:

Directiva 2009/121/CE a Comisiei din 14 septembrie 2009 de modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a anexelor I și V la Directiva 2008/121/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind denumirile fibrelor textile […] prevede

În actele de modificare, titlul actului trebuie să formeze, de asemenea, un singur bloc (fără semne de punctuație între diferitele elemente ale actelor modificate):

Regulamentul (UE) nr. 1204/2009 al Comisiei din 4 decembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 968/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană […] prevede

Utilizarea conjuncției „și” sau a cratimei

În publicații altele decât Jurnalul Oficial, în cazul grupării mai multor regulamente, articole etc., conjuncția „și” sau cratima se utilizează în conformitate cu următoarele reguli:

1.
pentru două numere, se utilizează conjuncția „și”:
Regulamentele (UE) 2015/17 și (UE) 2015/18
(acte cu același domeniu)
Regulamentele (UE) 2015/17 și (UE) 2015/18 și (UE, Euratom) 2015/623
(acte cu domenii diferite)
articolele 3 și 4 (și nu „articolele 3-4”)
2.
pentru trei sau mai multe numere consecutive, se utilizează cratima:
Regulamentele (UE) 2016/52-2016/56
articolele 2-8

În limba română nu se recomandă formulări de tipul „Regulamentele (UE) de la 2016/52 până la (UE) 2016/56” sau „articolele de la 2 până la 8”.

Trimiteri la Jurnalul Oficial

A se vedea punctul 3.1.

Actualizat la: 29.6.2015
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare