ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

5.5. Texte introductive și texte finale

5.5.1. Dedicațiile

De regulă foarte scurte, dedicațiile se scriu cu un corp de literă mai mic decât textul propriu-zis al lucrării. Acestea sunt poziționate la 4/10 din înălțimea paginii, iar versoul rămâne alb.

5.5.2. Prefața, cuvântul-înainte și introducerea

Prefața apare la începutul unei lucrări, iar scopul său este acela de a prezenta cititorului autorul cărții sau al lucrării pe care urmează să o consulte. De regulă, cel care scrie prefața nu este autorul. Textul prefeței este scris cu un corp de literă diferit față de textul lucrării și, eventual, mai mare.

Cuvântul-înainte, redactat de autor, reprezintă o scurtă prezentare a lucrării, în care acesta își exprimă intențiile.

Introducerea, redactată de autor, este menită să prezinte cititorului structura lucrării. De obicei, aceasta este scrisă cu același tip de caractere ca textul propriu-zis al lucrării.

5.5.3. Cuprinsul

De obicei, cuprinsul se găsește la începutul lucrării. Acesta constă într-o listă de titluri (subtitluri) exacte, extrase din textul fiecărei subdiviziuni a lucrării. În dreptul fiecărui titlu (subtitlu) figurează numărul paginii pe care începe subdiviziunea respectivă, aceste elemente fiind, în general, legate printr-un rând punctat.

Un cuprins general poate fi însoțit de un sumar pe secțiuni; nivelul de detaliu al fiecărui sumar se adaptează în mod corespunzător.

Cuprinsul poate fi însoțit de un index al ilustrațiilor și de o listă a tabelelor și graficelor.

5.5.4. Bibliografia

Bibliografia aferentă unei lucrări se plasează de obicei la sfârșitul acesteia.

Pentru prezentarea referințelor bibliografice, a se vedea punctul 5.9.4.

5.5.5. Indexul

Indexurile reprezintă liste detaliate care clasifică, astfel cum se menționează în continuare, subiectele considerate importante (nume proprii, nume de locuri, evenimente, cuvinte-cheie etc.) și precizează poziția lor în interiorul publicației.

Indexurile pot fi stabilite în funcție de diferite criterii: în ordine alfabetică, sistematică, cronologică, numerică etc.

Deseori, în cadrul aceluiași index, pot exista mai multe sisteme de clasificare subordonate.

Se pot alcătui indexuri specializate (indexul autorilor, al denumirilor geografice etc.) sau toate aceste informații pot fi cuprinse într-un index general.

Prezentarea indexurilor

În procesul de producție, după realizarea așezării în pagină a unei lucrări, serviciul care a elaborat lucrarea este responsabil pentru completarea și verificarea indexului (de exemplu, autorul va completa paginația într-un index care face trimitere la numărul paginii).

În cazul în care indexul unei lucrări se prezintă sub forma unei fascicule separate, titlul acesteia trebuie să menționeze autorul, titlul, locul și data publicației indexate, astfel cum apar pe pagina de titlu.

Titlul indexului unei publicații periodice sau al unei publicații seriale reia titlul complet, numărul volumului și perioada acoperită de index.

În cazul periodicelor, se recomandă adăugarea unor indexuri cumulative la indexurile volumelor. Referințele trebuie să includă în acest caz anul și numărul volumului.

În cazul în care fiecare fasciculă a unui volum este paginată separat, numărul fasciculei sau data acesteia trebuie incluse în referință.

Titlurile curente trebuie să apară pe fața și pe versoul fiecărei file și trebuie să menționeze titlul lucrării și natura indexului, cu excepția cazurilor particulare. În cazul unui index voluminos, este recomandat să se indice inițialele primului și ultimului cuvânt sau cuvintele neabreviate în colțul superior extern al fiecărei pagini.

În cazul în care indexul se află la începutul publicației, paginația acestuia trebuie să fie separată de cea a textului.

Indexurile publicațiilor periodice sau ale altor publicații seriale trebuie publicate volum cu volum și, în măsura posibilului, o dată pe an. De asemenea, indexurile cumulative sunt publicate la intervale regulate.

Actualizat la: 11.5.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare