ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

4.3. Tipologia publicațiilor

La nivel internațional, identificarea și clasificarea documentelor sunt reglementate prin diferite acorduri și standarde, în special cele ce urmează:

ISO 690:2021: referințe bibliografice
https://www.iso.org/standard/72642.html
ISO 5127:2017: informare și documentare, vocabular
https://www.iso.org/standard/59743.html
ISO 2108:2017: numărul internațional standardizat al cărții (ISBN)
https://www.iso.org/standard/65483.html
https://www.isbn-international.org
ISO 3297:2020: numărul internațional standardizat al publicațiilor seriale (ISSN)
https://www.iso.org/standard/73846.html
descrierea bibliografică internațională standardizată [International Standard Bibliographic Description (ISBD)], Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor Bibliotecare [International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)]
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-cons_2007-en.pdfPDF
Standardele ISO se pot obține de la membrii ISO, lista acestora din urmă fiind disponibilă la adresa:
https://www.iso.org/members.html

În temeiul acestor standarde și acorduri, publicațiile pot fi clasificate în două mari categorii: monografiile, pe de o parte, și resursele continue, pe de altă parte.

4.3.1. Monografii

În temeiul standardului ISO 2108:2017 (ISBN), monografiile sunt publicații neperiodice, complete într-o singură parte sau destinate a fi completate într-un număr limitat de volume separate, care pot fi publicate simultan sau nu, puse la dispoziția publicului sub orice formă a produsului (carte legată, broșată, cărți audio pe casetă, CD, DVD, carte în scriere braille, site internet, carte electronică etc.).

Monografiile în mai multe volume sunt alcătuite dintr-un număr limitat de părți separate din punct de vedere material (volume distincte), excepție făcând publicațiile sub formă de fascicule. Acestea sunt concepute sau publicate ca un întreg. Părțile separate pot purta propriul titlu și propria mențiune de responsabilitate.

Fiecare monografie este identificată printr-un număr internațional standardizat al cărții, ISBN [international standard book number (a se vedea punctul 4.4.1)].

4.3.2. Resurse continue

În temeiul standardului ISO 3297:2020 (ISSN), resursele continue sunt lucrări puse la dispoziția publicului pe orice tip de suport, ale căror părți succesive sau integrate poartă, în general, un număr de ordine sau o mențiune cronologică și a căror durată de publicare nu este prestabilită. Resursele continue includ:

publicațiile seriale, definite ca fiind resurse publicate sub formă de părți succesive sau distincte, nelimitate în timp și, de regulă, numerotate [cotidiene, reviste, publicații periodice, reviste tipărite sau în format electronic, publicații anuale (rapoarte, anuare, repertorii etc.), memorii și colecții de monografii];
resursele integratoare permanente, definite ca fiind resurse continue completate prin actualizări integrate în ansamblu, nelimitate în timp [baze de date, publicații cu foi volante actualizate permanent sau site-uri internet actualizate permanent, ca în cazul prezentului ghid de redactare în versiunea sa electronică].
NB:
O colecție reprezintă un ansamblu de publicații diferite, cu titluri diferite, legate între ele printr-un titlu colectiv aplicat ansamblului. Acest titlu colectiv este titlul colecției. Fiecare publicație diferită poate fi numerotată sau nu. Publicațiile care fac parte dintr-o colecție pot fi monografii sau publicații seriale.

Fiecare resursă continuă este identificată printr-un număr internațional standardizat al publicațiilor seriale, ISSN [international standard serial number (a se vedea punctul 4.4.2)].

4.3.3. Publicații seriale și monografii combinate

Anumite publicații seriale (anuare și colecții monografice) sunt considerate ca fiind monografii mai mult din motive ce țin de comercializare. Acestea trebuie să poată fi achiziționate exemplar cu exemplar sau prin intermediul unui abonament.

Aceste publicații trebuie considerate în primul rând publicații seriale și trebuie să li se acorde un număr ISSN. Ulterior, acestea primesc și un număr ISBN ca monografii.

Actualizat la: 11.5.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare