ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

4.2.4. Documente pregătite pentru tipărire

În ceea ce privește documentele destinate tipăririi directe (camera-ready), serviciul autor trebuie să se asigure că au fost efectuate în text toate intervențiile necesare și că nu se mai face nicio corectură în această etapă (cu excepția circumstanțelor extraordinare).

După dactilografierea textului, trebuie făcută o relectură minuțioasă a acestuia, înainte de aranjarea în pagină definitivă. Aranjarea în pagină trebuie să facă obiectul unui control tipografic aprofundat înainte de tipărirea textului.

Textele trebuie să fie paginate continuu, începând de la pagina de titlu inclusiv. Numerotarea trebuie să includă paginile albe. Părțile și capitolele încep pe pagina din dreapta (belle page), numerotată impar. Dacă textul părții sau al capitolului precedent se termină pe o pagină numerotată impar, o pagină albă precedă noua parte sau noul capitol. De exemplu, în cazul în care capitolul I se termină la pagina 19, capitolul II va începe la pagina 21, pagina 20 rămânând albă.

Spațiul care precedă un titlu sau un subtitlu trebuie să fie întotdeauna mai mare decât spațiul care îl separă de text (regula de aur fiind două treimi/o treime).

Între alineate, paragrafe etc. se lasă un spațiu la două rânduri.

Nu este permisă începerea unei pagini cu ultimul rând dintr-un alineat. Este de preferat, dar numai în acest caz, să se depășească cu un rând limita cadrului paginii precedente. De asemenea, trebuie să se evite ca o pagină să se termine cu un titlu sau subtitlu, cu prima liniuță sau cu primul rând dintr-o enumerare.

Citatele și enumerările se aliniază, dacă este cazul, pe rând nou.

Actualizat la: 29.2.2012
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare