ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

4.2.3. Pregătirea textului

Convenții de dactilografiere

În vederea optimizării procedurilor de lucru pentru producerea textului (pe hârtie, CD/DVD, internet etc.), trebuie respectate următoarele convenții:

Generale
Textul nu se va formata (nu se va aranja în pagină).
Textul nu se va alinia; nu se vor despărți cuvintele la sfârșit de rând, chiar dacă este vorba despre cuvinte compuse.
Se vor respecta regulile referitoare la spațiere în ceea ce privește punctuația prezentate la punctul 6.4.
Textul se va procesa în mod logic și coerent (se vor utiliza aceiași parametri pentru elementele identice ale unui document).
Caractere
speciale
Se vor utiliza caracterele speciale disponibile.
Se va evita orice transliterație („ss” pentru „ß”, „ue” pentru „ü” etc.).
Se vor utiliza întotdeauna cifrele de la 1 la 0 ale tastaturii și nu se vor înlocui cu litera „l” sau cu litera majusculă „O”.
Pentru cele trei puncte (…), se va utiliza codul Alt 0133 sau Ctrl-Alt-punct (.) [nu se vor folosi trei puncte consecutive (...)].
Se vor utiliza întotdeauna caracterele speciale corecte pentru literele „ș” (codul 0219, Alt x), „Ș” (0218, Alt x), „ț” (021B, Alt x) și „Ț” (021A, Alt x).
Cifre
Numerele care exprimă o cantitate: se vor separa grupurile de trei cifre printr-un spațiu fix, și nu printr-un punct (de exemplu: 300 000).
Numerele paginilor și anii: fără spațiu (de exemplu: p. 2064, 1961).
Numerale zecimale: cu virgulă (de exemplu: 13,6), și nu cu punct.
Reguli de scriere a numeralelor: a se vedea, de asemenea, punctul 10.4.
Spații fixe
Permit evitarea despărțirii la sfârșit de rând a elementelor care trebuie să rămână unite.
Se vor utiliza în pozițiile de mai jos, precum și în cazurile indicate în regulile de punctuație (a se vedea punctul 6.4):
nr.• JO L• 10•000
p.• JO C• domnul J.•C. Dupont
NB:
În Word, spațiul fix se obține prin tastarea secvenței Alt 0160 sau apăsând Ctrl-Shift-bară de spațiu.
Grafice,
imagini
și tabele
Graficele și imaginile vor fi anexate în fișiere separate, într-un format cu o rezoluție mare.
Se vor verifica drepturile de reproducere (copyright) pentru imagini și ilustrații.
Se va indica locul în care se va introduce imaginea/graficul/tabelul printr-un marcaj clar (<IMAG1>, <GRAPH1>, <TAB1> etc.).
Fișierele Excel se vor furniza separat.
Ghilimele
Pentru fiecare limbă se vor utiliza ghilimelele specifice acesteia.
În limba română există două niveluri de ghilimele (pentru obținerea lor se va utiliza codul alfanumeric precizat între paranteze):
nivelul 1
(citat principal)
„…” (Alt 0132/Alt 0148)
nivelul 2
(citat în cadrul altui citat)
«…» (Alt 0171/Alt 0187)
Dacă sunt necesare niveluri suplimentare, se vor repeta nivelurile 1 și 2.
Apostrof
În textele sau în notele scrise într-o limbă care utilizează apostroful, trebuie introdus apostroful tipografic corect ( sau , în funcție de familia de caractere utilizată), care se obține prin tastarea secvenței Alt 0146, și nu semnul (') de pe tastatură.
Litere majuscule/
litere minuscule
Nu se va scrie niciun titlu folosind doar litere majuscule.
Literele majuscule se vor scrie cu diacritice (Ă, Întâi etc.); a se vedea, de asemenea, punctul 10.2.
Literele majuscule/minuscule se vor folosi conform regulilor din prezentul ghid de redactare (a se vedea punctul 10.2).
Note de subsol
Se va utiliza exclusiv funcția References/Insert footnote.
În cazul unui manuscris destinat producției pe hârtie, este în principiu inutil, chiar prejudiciabil, să se reformateze manual numerele notelor. Exemplu: Word generează 1, corectorii aplică (1).
Tipograful recuperează numai funcția Footnote; prin urmare, el este cel care trebuie să reformateze corect numerele notelor, respectând convențiile prezentului ghid de redactare.
Notele se vor numerota clar, folosind cifre arabe (celelalte semne, precum asteriscurile sau literele, se vor păstra pentru cazuri speciale).
Se vor evita notele de tipul „Idem” sau „Ibidem” (aranjarea în pagină a documentului tipărit fiind diferită de cea a manuscrisului original).
Trimiterea la nota de subsol (inclusiv parantezele) este întotdeauna culeasă cu caractere drepte (chiar și atunci când textul sau titlul din care face parte este cules cu litere cursive sau aldine).
Linia de pauză
și linia de dialog
În limba română, se va folosi linia de pauză (en dash, Alt 0150) ca posibil element de înlocuire a parantezelor (regulă unică pentru toate limbile).
Se va folosi linia de dialog (em dash, Alt 0151) pentru a introduce elementele unei enumerări.
Titluri
Nu se va utiliza formatarea manuală, ci o foaie de stiluri.
În lipsa unei foi specifice de stiluri, se vor folosi stilurile Word (Heading 1, Heading 2, Normal etc.).
Titlurile nu se scriu niciodată numai cu majuscule.
NB:
Folosind stilurile Word, după finalizarea procesării unui text, se poate genera în mod automat un cuprins; în timpul unei conversii în PDF pentru a publica textul pe internet, titlurile vor genera în mod automat hiperlinkuri (bookmarks), elemente indispensabile pentru a facilita consultarea pe internet a documentelor lungi în PDF.

Alte recomandări

Atunci când un manuscris este transmis în mai multe loturi, serviciul autor trebuie să aibă în vedere ca, în momentul transmiterii primei părți, să fie furnizat un cuprins (chiar provizoriu) al lucrării, în scopul de a permite corectorilor să aibă o perspectivă de ansamblu asupra acesteia.

Fiecare manuscris trebuie să fie riguros verificat de serviciul autor înainte de a fi transmis Oficiului pentru Publicații. Corecturile trebuie să reprezinte excepția și să fie foarte clare, lizibile și precise. Corecturile importante efectuate în șpalturi (first proof) determină o reprocesare a textului, influențează aranjarea în pagină (și, uneori, o modifică total, determinând schimbări succesive) și necesită foarte adesea etape suplimentare și o nouă corectură (având drept consecință prelungirea termenelor de producție și o creștere a costurilor).

În măsura posibilului, trebuie să se evite crearea de manuscrise compozite care reunesc părți de text create cu ajutorul unor programe diferite.

Actualizat la: 15.2.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare