ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

Tabele recapitulative

Cuprinsul seriilor

L (1) C (2) S

Acte legislative (L I)

Acte fără caracter legislativ (L II)

Alte acte (L III)

Acte adoptate înainte de 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatului CE, al Tratatului UE și al Tratatului Euratom (L IV)

Rezoluții, recomandări și avize (C I)

Comunicări (C II)

Acte pregătitoare (C III)

Informări (C IV)

Anunțuri (C V)

Contracte de achiziții publice (proceduri de ofertare): lucrări, produse, servicii (proceduri deschise, restrânse, accelerate)

Informări provenind de la instituții, organe și organisme și privind programe ale Uniunii (de exemplu, Fondul European de Investiții, Banca Europeană de Investiții etc.)

(1)
Serie completată de seria L … I (a se vedea punctul 1.1 subtitlul „Seria L”).
(2)
Serie completată de seriile C … A, C … E (întreruptă la 1 aprilie 2014) și C … I (a se vedea punctul 1.1 subtitlul „Seria C”).

Elemente distinctive ale regulamentelor, directivelor, deciziilor și orientărilor (L I și L II)

Instituția Tipul actului Natura actului Elemente de identificare – act legislativ/fără caracter legislativ Locul publicării Semnatar
Parlamentul European + Consiliu Regulament Legislativ
(procedura legislativă ordinară)

prima referire: având în vedere Tratatul […], în special articolul […]

+ referire: hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară

L I președintele PE + președintele Consiliului
Directivă Legislativ
(procedura legislativă ordinară)

prima referire: având în vedere Tratatul […], în special articolul […]

+ referire: hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară

L I președintele PE + președintele Consiliului
Decizie Legislativ
(procedura legislativă ordinară)

prima referire: având în vedere Tratatul […], în special articolul […]

+ referire: hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară

L I președintele PE + președintele Consiliului
Decizie
(de exemplu,
mobilizarea
Fondului
european
de ajustare
la globalizare)
Fără caracter legislativ

prima referire: având în vedere Tratatul […], în special articolul […]

nu există o referire privind o procedură legislativă

L II președintele PE + președintele Consiliului
 
Parlamentul European Regulament Legislativ
(procedură legislativă specială)

prima referire: având în vedere Tratatul […], în special articolul […]

+ referire: hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială

L I președintele PE
Decizie Fără caracter legislativ

prima referire: având în vedere Tratatul […], în special articolul […]

nu există o referire privind o procedură legislativă

L II președintele PE
 
Consiliul European Decizie Fără caracter legislativ

prima referire: având în vedere Tratatul […], în special articolul […]

nu există o referire privind o procedură legislativă

L II președintele Consiliului European
 
Consiliul Uniunii Europene Regulament Legislativ
(procedură legislativă specială)

prima referire: având în vedere Tratatul […], în special articolul […]

+ referire: hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială

L I președintele Consiliului
Regulament
[întemeiat
în mod direct
pe tratate]
Fără caracter legislativ

prima referire: având în vedere Tratatul […], în special articolul […]

nu există o referire privind o procedură legislativă

L II președintele Consiliului
Regulament
de punere
în aplicare
Fără caracter legislativ

prima referire: având în vedere Tratatul […]

+ a doua referire: având în vedere […], în special articolul […]

nu există o referire privind o procedură legislativă

L II președintele Consiliului
Directivă Legislativ
(procedură legislativă specială)

prima referire: având în vedere Tratatul […], în special articolul […]

+ referire: hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială

L I președintele Consiliului
Directivă
[întemeiată
direct în mod
pe tratate]
Fără caracter legislativ

prima referire: având în vedere Tratatul […], în special articolul […]

nu există o referire privind o procedură legislativă

L II președintele Consiliului
Directivă de punere în aplicare Fără caracter legislativ

prima referire: având în vedere Tratatul […]

+ a doua referire: având în vedere […], în special articolul […]

nu există o referire privind o procedură legislativă

L II președintele Consiliului
Decizie Legislativ
(procedură legislativă specială)

prima referire: având în vedere Tratatul […], în special articolul […]

+ referire: hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială

L I președintele Consiliului
Decizie
[întemeiată
în mod direct
pe tratate,
inclusiv
decizii PESC]
Fără caracter legislativ

prima referire: având în vedere Tratatul […], în special articolul […]

pentru deciziile PESC, prima referire: având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul […]

nu există o referire privind o procedură legislativă

L II președintele Consiliului
Decizie
de punere
în aplicare
Fără caracter legislativ

prima referire: având în vedere Tratatul […]

+ a doua referire: având în vedere […], în special articolul […]

nu există o referire privind o procedură legislativă

L II președintele Consiliului
 
Comisia Europeană Regulament
[întemeiat
în mod direct
pe tratate]
Fără caracter legislativ

prima referire: având în vedere Tratatul […], în special articolul […]

nu există o referire privind o procedură legislativă

L II președintele Comisiei
Regulament
delegat
Fără caracter legislativ

prima referire: având în vedere Tratatul […]

+ a doua referire: având în vedere […], în special articolul […]

nu există o referire privind o procedură legislativă

L II președintele Comisiei
Regulament
de punere
în aplicare
Fără caracter legislativ

prima referire: având în vedere Tratatul […]

+ a doua referire: având în vedere […], în special articolul […]

nu există o referire privind o procedură legislativă

L II președintele Comisiei
Directivă
[întemeiată
în mod direct
pe tratate]
Fără caracter legislativ

prima referire: având în vedere Tratatul […], în special articolul […]

nu există o referire privind o procedură legislativă

L II președintele Comisiei
Directivă
delegată
Fără caracter legislativ

prima referire: având în vedere Tratatul […]

+ a doua referire: având în vedere […], în special articolul […]

nu există o referire privind o procedură legislativă

L II președintele Comisiei
Directivă
de punere
în aplicare
Fără caracter legislativ

prima referire: având în vedere Tratatul […]

+ a doua referire: având în vedere […], în special articolul […]

nu există o referire privind o procedură legislativă

L II președintele Comisiei
Decizie
[întemeiată
în mod direct
pe tratate]
Fără caracter legislativ

prima referire: având în vedere Tratatul […], în special articolul […]

nu există o referire privind o procedură legislativă

L II președintele Comisiei
membru al Comisiei (dacă decizia are destinatari)
Decizie
delegată
Fără caracter legislativ

prima referire: având în vedere Tratatul […]

+ a doua referire: având în vedere […], în special articolul […]

nu există o referire privind o procedură legislativă

L II președintele Comisiei
membru al Comisiei (dacă decizia are destinatari)
Decizie
de punere
în aplicare
Fără caracter legislativ

prima referire: având în vedere Tratatul […]

+ a doua referire: având în vedere […], în special articolul […]

nu există o referire privind o procedură legislativă

L II președintele Comisiei
membru al Comisiei (dacă decizia are destinatari)
 
Banca Centrală Europeană Regulament Fără caracter legislativ

prima referire: având în vedere […], în special articolul […]

nu există o referire privind o procedură legislativă
L II președintele BCE
Decizie Fără caracter legislativ

prima referire: având în vedere […], în special articolul […]

nu există o referire privind o procedură legislativă
L II președintele BCE
Orientare Fără caracter legislativ

prima referire: având în vedere […], în special articolul […]

nu există o referire privind o procedură legislativă
L II președintele BCE

Numerotarea Jurnalelor Oficiale

Data Numărul
Din 1952 până la 30.6.1967 (numerotarea paginilor este continuă pentru un an întreg și include anul) JO 106, 30.12.1962, p. 2553/62
De la 1.7.1967 (fiecare număr începe cu pagina 1) JO 174, 31.7.1967, p. 1
Începând cu 1968 (sunt create seriile JO L și C) JO L 76, 28.3.1968, p. 1
JO C 108, 19.10.1968, p. 1
1978 (este creată seria JO S) JO S 1, 3.1.1978, p. 1
1991 (este creată seria JO C … A) JO C 194 A, 31.7.2008, p. 1
De la 31.8.1999 până la 31.3.2014 (seria JO C … E) JO C 56 E, 29.2.2000, p. 1
1.1.2016 (sunt create seriile JO L … I și C … I) JO L 11 I, 16.1.2016, p. 1
JO C 15 I, 16.1.2016, p. 1

Numerotarea actelor (seria L)

Regulamente
Data Numărul
Din 1952 până la 31.12.1962 Regulamentul nr. 17
De la 1.1.1963 până la 31.12.1967 Regulamentul nr. 1009/67/CEE
De la 1.1.1968 până la 31.10.1993 Regulamentul (CEE) nr. 1470/68
De la 1.11.1993 până la 31.12.1998 Regulamentul (CE) nr. 3031/93
De la 1.1.1999 până la 30.11.2009

Regulamentul (CE) nr. 302/1999

Regulamentul (CE) nr. 1288/2009

De la 1.12.2009 până la 31.12.2014 Regulamentul (UE) nr. 1178/2009
Începând cu 1.1.2015 Regulamentul (UE) 2015/475
Directive, decizii
Acte Data Numărul
Directive
(L I și L II)
Până la 31.12.2014

Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului

Directiva 2010/12/UE a Consiliului

Directiva 2010/29/UE a Comisiei

Începând cu 1.1.2015

Directiva (UE) 2015/254 a Parlamentului European și a Consiliului

Directiva (UE) 2015/121 a Consiliului

Directiva (UE) 2015/565 a Comisiei

Decizii
(L I)
Până la 31.12.2014 Decizia nr. 284/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului
Începând cu 1.1.2015 Decizia (UE) 2015/601 a Parlamentului European și a Consiliului
Decizii
(L II)
Până la 31.12.2014

Decizia 2010/261/UE a Comisiei

Decizia 2010/204/UE a Parlamentului European și a Consiliului

Decizia 2010/231/PESC a Consiliului

Începând cu 1.1.2015

Decizia (UE) 2015/119 a Comisiei

Decizia (UE) 2015/468 a Parlamentului European și a Consiliului

Decizia (PESC) 2015/76 a Consiliului

Recomandări, orientări (L II)
Acte Data Numărul
Recomandarea Până la 31.12.2014 2009/1019/UE
Începând cu 1.1.2015 (UE) 2015/682
Orientarea Până la 31.12.2014 2009/1021/UE (BCE/2009/28)
Începând cu 1.1.2015 (UE) 2015/732 (BCE/2015/20)
NB:

Recomandările se publică:

în seria L II: recomandări ale Consiliului (articolele 121, 126 și 140 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene), ale Comisiei (articolul 292), ale Băncii Centrale Europene (articolul 292);
în seria C I: recomandări ale Parlamentului European adresate Consiliului, ale Consiliului, ale Comisiei, ale Băncii Centrale Europene;
în seria C III: recomandări ale Băncii Centrale Europene (articolele 129 și 219).
Decizii SEE, decizii și recomandări AELS
Acte Data Numărul
Decizia Comitetului mixt al SEE Până la 31.12.2014 (doar numărul atribuit de către autor) nr. 119/2006
Începând cu 1.1.2015 (numerotare dublă) nr. 159/2014 [2015/94]
Decizia Autorității AELS de Supraveghere Până la 31.12.2014 (doar numărul atribuit de către autor) nr. 133/09/COL
Începând cu 1.1.2015 (numerotare dublă)

nr. 30/15/COL [2015/1813]

nr. 226/17/COL [2018/564]

Recomandarea Autorității AELS de Supraveghere Până la 31.12.2014 (doar numărul atribuit de către autor) nr. 119/07/COL
Începând cu 1.1.2015 (numerotare dublă) nr. N/15/COL [2015/N]

Structura unui act

Structura unui act
Actualizat la: 16.2.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare