ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

3.4. Ordinea citării

3.4.1. Ordinea tratatelor

Începând cu 1 decembrie 2009 (data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona), ordinea în care se citează tratatele, în special în referiri, este următoarea:

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,
NB:

Până la 30 noiembrie 2009, ordinea în care se citau tratatele era următoarea:

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, (Tratatul CECO a expirat la 23 iulie 2002)
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,
având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, (acest tratat se cita adesea ultimul, dar putea apărea primul)

Ordinea de citare a „Comunităților” a variat în timp:

1.

Până la sfârșitul anului 1997, ordinea în care erau citate Comunitățile în numerele actelor varia în fiecare an, după următoarea schemă:

C(E)E, Euratom, CECO:
1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995;
Euratom, CECO, C(E)E:
1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996;
CECO, C(E)E, Euratom:
1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997.
2.
Între 1998 și 23 iulie 2002, ordinea a fost invariabilă, după cum urmează:
CE, CECO, Euratom
3.
Între 24 iulie 2002 (după expirarea Tratatului CECO) și 30 noiembrie 2009, Comunitățile s-au citat după cum urmează:
CE, Euratom
4.
Începând cu 1 decembrie 2009:
UE, Euratom

Denumirile „Comunitatea Economică Europeană” și „Comunitatea Europeană” s-au utilizat după cum urmează:

Comunitatea Economică Europeană sau CEE, pentru acte adoptate înainte de 1 noiembrie 1993;
Comunitatea Europeană sau CE, pentru acte adoptate începând cu 1 noiembrie 1993.
Citarea tratatelor

Utilizarea denumirii complete a tratatelor este obligatorie la prima apariție.

În cazul citărilor ulterioare:

dacă se citează un singur tratat, se utilizează cuvântul „tratat”;
dacă se citează mai multe tratate în același text, se utilizează, în măsura posibilului, denumirea lor completă. Se pot utiliza formele scurte sau abreviate:
„Tratatul UE” pentru Tratatul privind Uniunea Europeană;
„TFUE” pentru Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
„Tratatul Euratom” pentru Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice;
„Tratatul CE” pentru Tratatul de instituire a Comunității Europene;
„Tratatul CECO” pentru Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului.
NB:
O renumerotare a dispozițiilor tratatelor a avut loc în 1999 (Tratatul de la Amsterdam) și în 2009 (Tratatul de la Lisabona). Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Curtea de Conturi urmează practici specifice pentru a face trimitere la articole din versiuni anterioare sau ulterioare acestor renumerotări succesive.

3.4.2. Ordinea de publicare

Ordinea în care apar autorii în secțiunile și rubricile Jurnalului Oficial (seriile L și C) este următoarea:

reprezentanți ai guvernelor statelor membre, reuniți sau nu în cadrul Consiliului;
Consiliu și reprezentanți ai guvernelor statelor membre;
Parlamentul European;
Consiliul European;
Parlamentul European și Consiliu;
Consiliu;
Comisia Europeană;
Curtea de Justiție a Uniunii Europene;
Banca Centrală Europeană;
Curtea de Conturi;
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate;
Comitetul Economic și Social European;
Comitetul European al Regiunilor;
Banca Europeană de Investiții;
Ombudsmanul European;
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor;
organisme;
organisme create prin acorduri internaționale.

În cazul actelor referitoare la SEE, care se publică în secțiunile L III și C IV, ordinea publicării este următoarea:

Comitetul mixt al SEE;
Autoritatea AELS de Supraveghere;
Comitetul permanent al statelor AELS;
Comitetul consultativ al SEE;
Curtea de Justiție a AELS.

Pentru ordinea protocolară și denumirile instituțiilor, organelor și organismelor, a se vedea punctul 9.5.

3.4.3. Ordinea denumirilor țărilor

Pentru denumirile, abrevierile și ordinea în care se menționează denumirile țărilor, a se vedea punctul 7.1 și anexele A5 și A6.

Pentru denumirile actuale ale țărilor, a se vedea anexa A5.

NB:
În trimiterile la acorduri internaționale privitoare la state ale căror denumiri s-au schimbat, este foarte important să fie utilizate denumirile valabile la data semnării actelor mai sus menționate și ca acestea să nu fie înlocuite cu denumirile noi.

3.4.4. Ordinea limbilor și a textelor multilingve

Pentru denumirile, abrevierile și ordinea în care apar limbile și versiunile lingvistice, a se vedea punctul 7.2.

3.4.5. Monede

Pentru denumirile, abrevierile și ordinea în care apar monedele, a se vedea punctul 7.3 și anexa A7.

Pentru regulile privind unitățile monetare, a se vedea punctul 7.3.3.

Actualizat la: 16.2.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare