ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

3.2.4. Trimiteri la modificări ale unui act

În Jurnalul Oficial, notele de subsol nu mai indică ultimele modificări ale unui act și se limitează la referința publicării în Jurnalul Oficial. Actele la care se face trimitere în textele publicate în Jurnalul Oficial se consideră ca fiind actele în versiunea în vigoare a acestora. Mențiunile „astfel cum a fost modificat (ultima dată)”, „rectificat în JO L […], […], p. […]” și „abrogat prin” nu mai sunt utilizate.

Dacă autorul dorește să facă trimitere la un text precis cu conținutul său la o anumită dată (trimitere statică) sau să pună accentul pe un anumit act de modificare, actul de modificare se citează în text cu forma scurtă a titlului, urmat de o notă de subsol, atunci când este menționat pentru prima dată:

(6)
Anexa III B la Regulamentul (CE) nr. 517/94, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1398/2007 al Comisiei (5), a fost […]

[…]

(5)
Regulamentul (CE) nr. 1398/2007 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a anexelor II, III B și VI la Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri comunitare specifice de import (JO L 311, 29.11.2007, p. 5).
Actualizat la: 28.4.2017
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare