ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

3.2. Reguli de efectuare a trimiterilor la un act

3.2.1. Formele titlului

Titlul unui act poate avea două forme: forma completă sau forma scurtă.

Atunci când se face trimitere pentru prima dată la titlul unui act în corpul unui alt act, se utilizează forma completă a titlului și se indică întotdeauna referința publicării în Jurnalul Oficial, cu ajutorul unei note de subsol. În referiri, titlul complet este indicat în corpul textului, în timp ce în considerente, articole și anexe, el este indicat în nota de subsol.

Pentru trimiterile ulterioare la un act deja citat, se utilizează forma scurtă a titlului, fără menționarea autorului și fără a se face trimitere la Jurnalul Oficial.

Forma completă a titlului

Forma completă a titlului conține:

tipul actului (regulament, directivă etc.);
numărul [abrevierea („UE”, „Euratom”, „UE, Euratom”, „PESC”), anul și numărul de ordine al actului];
denumirea autorului actului;
data adoptării (data semnării în cazul actelor adoptate în comun de Parlamentul European și de Consiliu);
subiectul;

în actele cu dublă numerotare, numărul atribuit de autor (a se vedea, la punctul 1.2.2, „Numerotare dublă”).

Ordinea acestor elemente diferă în funcție de versiunea lingvistică. În limba română, elementele constitutive ale titlului complet nu se despart prin virgulă.

Titlul complet este întotdeauna indicat cu o trimitere la Jurnalul Oficial în care actul a fost publicat. În referiri, titlul complet este indicat în text, iar trimiterea se face într-o notă de subsol:

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/476 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2015 privind măsurile pe care Uniunea le poate lua ca urmare a unui raport adoptat de Organul de soluționare a litigiilor al OMC privind măsurile antidumping sau antisubvenții (1) […]

(1)
JO L 83, 27.3.2015, p. 6.

Atunci când este citat pentru prima dată în cadrul unui considerent, al unui articol sau al unei anexe, titlul complet al actului este indicat într-o notă de subsol, împreună cu trimiterea la Jurnalul Oficial:

(14)
Se consideră că operațiunile de finanțare prin instrumente financiare, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului (2), nu contribuie la procesul de descoperire a prețurilor […]
(2)
Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1).
NB:
Citarea titlului complet include toate cuvintele care fac parte din titlu, precum „și de modificare […]” sau „și de abrogare […]”, dar nu și cuvintele adăugate sub titlu: „text codificat”, „reformare” etc.

Forma scurtă a titlului

Forma scurtă a titlului este utilizată în considerente, în articole și în anexe. Elementele sale constitutive sunt:

tipul actului;
numărul [abrevierea („UE”, „Euratom”, „UE, Euratom”, „PESC”), anul și numărul de ordine al actului];
denumirea autorului actului, în cazul primei citări;
în actele cu dublă numerotare, numărul atribuit de autor (a se vedea, la punctul 1.2.2, „Numerotare dublă”).
(45)
Animalele de reproducție de rasă pură înscrise în registre genealogice ar trebui să fie identificate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

[…]

(2)
Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 84, 31.3.2016, p. 1).

Forma scurtă a titlului, fără menționarea autorului și fără notă de subsol, se folosește pentru trimiterile ulterioare la un act deja citat:

(46)
În cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină, Regulamentul (UE) 2016/429 prevede […]
NB:
Atunci când se citează un act delegat sau de punere în aplicare, fie cu forma completă, fie cu forma scurtă a titlului, tipul actului conține întotdeauna termenii „delegat”, respectiv „de punere în aplicare”:
Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

În schimb, tipul actului nu conține termenii „delegat”, respectiv „de punere în aplicare” atunci când, în textul actului, se face referire la actul însuși, de exemplu: „adoptă prezentul regulament”, „anexa la prezentul regulament”, „Prezenta directivă se adresează statelor membre”, „articolul 2 din prezenta decizie” etc.

Actualizat la: 9.3.2017
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare