ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

2.3. Articole (partea dispozitivă)

Generalități

Partea dispozitivă, care constituie partea normativă a actului, este structurată în articole. Dacă partea dispozitivă este simplă și nu poate fi împărțită în mai multe articole, aceasta conține un articol unic.

NB:
Atunci când un act conține mai multe articole, acestea se numerotează consecutiv, cu cifre arabe (articolul 1, articolul 2, articolul 3 etc.). Numerotarea trebuie să fie continuă de la începutul la sfârșitul părții dispozitive.

Articolele pot fi grupate în părți, titluri, capitole și secțiuni (a se vedea tabelul recapitulativ de la punctul 2.7).

Articolele pot fi divizate în alineate (numerotate cu cifre arabe, între paranteze) și/sau în paragrafe (nenumerotate). Alineatele pot fi divizate la rândul lor în paragrafe (nenumerotate). Alineatele și paragrafele pot avea subdiviziuni, precum puncte, subpuncte, litere, liniuțe. Cea mai mică subdiviziune este teza; ea constă într-o propoziție sau o frază și poate fi subdiviziune a oricăreia dintre celelalte subdiviziuni (pentru denumirile diferitelor subdiviziuni, a se vedea graficul de la punctul 2 și punctul 2.7, precum și pagina „Tabele recapitulative – structura unui act”).

Articolul final (în directive și în decizii)

În directive și, după caz, în decizii, articolul final indică destinatarii.

Directive

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

sau

Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.
(Această formulă se utilizează atunci când directiva nu se adresează tuturor statelor membre, de exemplu, statelor a căror monedă nu este euro sau în cazul cooperărilor consolidate.)

sau

Prezenta directivă se adresează statelor membre care [de exemplu, dețin căi navigabile interioare, astfel cum sunt menționate la articolul 1 alineatul (1)].

sau

Prezenta directivă se adresează [denumirea oficială completă a statului membru/statelor membre].

Decizii
Decizii adresate tuturor statelor membre:
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Decizii adresate anumitor state membre:

Prezenta decizie se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.

sau

Prezenta decizie se adresează [denumirea oficială completă a statului membru/statelor membre].

Decizii adresate anumitor persoane:
Prezenta decizie se adresează (numele sau denumirea completă și adresa destinatarului).
NB:
Denumirile oficiale complete ale statelor membre se utilizează în ordinea protocolară (a se vedea punctele 7.1.1 și 7.1.2):
Prezenta decizie se adresează Republicii Federale Germania, Republicii Italiene și României.
Articolul final din orientările Băncii Centrale Europene indică, de asemenea, destinatarii:
Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.
Actualizat la: 8.4.2019
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare