ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

1.2. Seria L

1.2.1. Clasificarea actelor

Ordinea și denumirea secțiunilor și a rubricilor sunt indicate în lista următoare (a se vedea, de asemenea, EUR-LexPDF și Guide visuel – Règles typographiques du Journal OfficielPDF).

Jurnalul Oficial – seria L
L I – Acte legislative
Regulamente
Directive
Decizii
Bugete
L II – Acte fără caracter legislativ
Acorduri internaționale
Regulamente
Directive
Decizii
Recomandări
Orientări
Regulamente de ordine interioară și de procedură
Acte adoptate de organisme create prin acorduri internaționale
Acorduri interinstituționale
L III – Alte acte
Spațiul Economic European
L IV – Acte adoptate înainte de 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatului CE, al Tratatului UE și al Tratatului Euratom
NB:
Ordinea în care apar autorii în cadrul fiecărei subrubrici („regulamente”, „directive”) este detaliată la punctul 3.4.2.
În cadrul secțiunii L II, în subrubricile „regulamente”, „directive” și „decizii”, în conformitate cu ordinea menționată mai sus și pentru autorii în cauză, actele se clasifică în ordinea următoare: 1. acte întemeiate în mod direct pe tratate; 2. acte delegate; 3. acte de punere în aplicare (pentru exemple, a se vedea „Tabele recapitulative”).

Secțiuni

Actele publicate în Jurnalul Oficial seria L sunt grupate în următoarele secțiuni:

L I – Acte legislative

Această secțiune conține „actele legislative” în sensul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), și anume regulamente, directive și decizii, care sunt adoptate:

fie prin procedura legislativă ordinară (adoptare în comun de către Parlamentul European și Consiliu);
fie printr-o procedură legislativă specială (adoptare de către Consiliu cu participarea Parlamentului European sau adoptare de către Parlamentul European cu participarea Consiliului).

În L I se publică, de asemenea, bugetul general al Uniunii Europene (precum și bugetele rectificative la bugetul general), deoarece acesta este adoptat printr-o procedură legislativă specială.

NB:
Înainte de 1 decembrie 2009, bugetul general al Uniunii Europene era publicat în secțiunea L II. Situațiile veniturilor și cheltuielilor organismelor, care erau publicate în seria L, sunt în prezent publicate în seria C.
L II – Acte fără caracter legislativ

Această secțiune conține „actele fără caracter legislativ” în sensul TFUE, și anume regulamente, directive și decizii care nu sunt adoptate printr-o procedură legislativă [actele delegate (articolul 290), actele de punere în aplicare (articolul 291) și actele întemeiate în mod direct pe tratate (acte referitoare la acorduri internaționale, decizii PESC etc.)], precum și alte acte (orientări ale BCE, recomandări).

L III – Alte acte

Această secțiune conține alte acte, de exemplu, actele referitoare la Spațiul Economic European.

L IV – Acte adoptate înainte de 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatului CE, al Tratatului UE și al Tratatului Euratom

În această secțiune provizorie (în prezent caducă) sunt publicate actele adoptate înainte de 1 decembrie 2009 în temeiul Tratatelor CE, UE și Euratom.

Clasificare

În fiecare secțiune, actele sunt clasificate în conformitate cu două criterii:

(a)
în funcție de tipul lor (regulamente, directive, decizii etc.);
(b)
în funcție de ordinea publicării instituțiilor (a se vedea punctul 3.4.2): Parlamentul European, Consiliul European, Parlamentul European și Consiliu, Consiliu, Comisia Europeană, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Banca Centrală Europeană, Curtea de Conturi.
Actualizat la: 16.2.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare