ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

9.6. Dyrekcje generalne oraz służby Komisji: oficjalne nazwy

Archiwum – Lista zmian (od 6.6.2008 r.)

Listopad 2011: wersja papierowa (= nowa wersja podstawowa Przewodnika)


16.4.2011

SEC(2011) 527

Stara nazwa Nowa nazwa
FPIS FPI

8.4.2011

SEC(2011) 527

Stara nazwa Nowa nazwa
DG ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid DG ds. Rozwoju i Współpracy – EuropeAid

1.2.2011
(1.1.2011)

SEC(2011) 527

Stara nazwa Nowa nazwa
DG ds. Badań Naukowych DG ds. Badań Naukowych i Innowacji
RELEX FPIS
DEV + AIDCO DEVCO

1.1.2011

SEC(2011) 527

Stara nazwa Nowa nazwa
DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

1.7.2010

SEC(2010) 779

Stara nazwa Nowa nazwa
DG ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa (JLS, 65) DG do Spraw Wewnętrznych (HOME, 65)
+ DG ds. Sprawiedliwości (JUST, 76)
 
SEC(2010) 460 wersja ostateczna z 20.4.2010

Stara nazwa Nowa nazwa
DG ds. Pomocy Humanitarnej (ECHO) DG ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO)
 
SEC(2006) 810

Stara nazwa Nowa nazwa
Dyrekcja Generalna ds. Rozwoju Dyrekcja Generalna ds. Rozwoju oraz Stosunków z Państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku
Nazwa skrócona: „DG ds. Rozwoju”.

4.3.2010

SEC(2010) 256
z 4.3.2010

Stara nazwa Nowa nazwa
DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu (CLIM) DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu (CLIMA)

1.3.2010

SEC(2010) 167
z 24.2.2010

Stara nazwa Nowa nazwa
DG ds. Energii i Transportu (TREN) DG ds. Mobilności i Transportu (MOVE)
   
nowe DG: Dyrekcja Generalna ds. Energii (ENER)
   
nowe DG: Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu (CLIM)

1.1.2010

Stara nazwa Nowa nazwa
DG ds. Personelu i Administracji (ADMIN) DG ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa (HR)

1.7.2009

decyzja 2009/496/WE, Euratom
z 26.6.2009

Stara nazwa Nowa nazwa
Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (OPOCE) Urząd Publikacji Unii Europejskiej (OP)

11.7.2008

decyzja 2008/544/WE
z 20.6.2008

Stara nazwa Nowa nazwa
Agencja Wykonawcza Programu Zdrowia Publicznego Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona