ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

9.2. Adresy elektroniczne

Poniżej przedstawiono zasady dotyczące zapisu adresów elektronicznych.

„E-mail:” (z dwukropkiem):
E-mail: nazwisko.imię@ec.europa.eu
„Internet:” (z dwukropkiem):
Internet: https://europa.eu

W celu ujednolicenia przy podawaniu adresów elektronicznych nie stosuje się skrótu „URL”.

Adresy elektroniczne można także podawać bez określeń wprowadzających („E-mail”, „Internet”), szczególnie w wypadku braku miejsca:

nazwisko.imię@ec.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu
Uwaga:
W wypadku adresów internetowych zaleca się zachowanie protokołu transferu (http://, https://, ftp://…), aby zapewnić prawidłową konfigurację odnośników podczas ładowania stron internetowych.
Adresy internetowe i interpunkcja

Należy unikać stawiania kropek i innych znaków interpunkcyjnych na końcu adresu internetowego – ułatwi to jego kopiowanie i wklejanie do paska adresowego przeglądarki internetowej. W miarę możliwości zaleca się umieszczenie adresu internetowego w nawiasie, np: „zob. strona internetowa UE (https://europa.eu)”.

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2011
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona