ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

9.1.2. Adresy w tekstach jednojęzycznych

Jeżeli adresy zapisywane są w tym samym formacie we wszystkich wersjach językowych publikacji (np. w tabeli zawierającej wykaz adresów, pojawiającej się na tej samej stronie we wszystkich wersjach), stosowane są zasady dotyczące dokumentów wielojęzycznych (zob. pkt 9.1.3).

Adresy krajów, w których stosowany jest alfabet łaciński

W jednojęzycznych dokumentach instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej adresy zwykle zapisuje się w języku publikacji (kraju wysyłki). Dotyczy to w szczególności nazw miast i państw:

Komisja Europejska
Przedstawicielstwo w Portugalii
Centrum Jean Monnet
1069-068 Lizbona
PORTUGALIA

Jednak informacje poprzedzające nazwę miasta i kraju mogą również zostać zapisane w języku kraju przeznaczenia; zapis taki jest preferowany, gdyż jest czytelniejszy dla urzędów pocztowych w kraju przeznaczenia.

Comissão Europeia
Representação em Portugal
Largo Jean Monnet

1069-068 Lizbona
PORTUGALIA

Aby uniknąć problemów podczas tranzytu przez kraje pośrednie, zaleca się dodanie nazwy kraju przeznaczenia (i ewentualnie miasta) w języku powszechnie stosowanym w komunikacji międzynarodowej. Na przykład w adresie przesyłki z Polski do Włoch:

Sig. E. Campani
Via Roma 140
00187 Rzym/Roma
WŁOCHY/ITALY

W tekstach w języku bułgarskim i greckim adresy zapisuje się alfabetem łacińskim, w miarę możliwości w języku kraju przeznaczenia (w innym wypadku w języku angielskim).

Adresy w krajach spoza UE, w których nie stosuje się alfabetu łacińskiego

W wypadku adresów w krajach trzecich, w których stosuje się alfabet inny niż łaciński (Arabia Saudyjska, Chiny, Japonia itp.) adres, a przede wszystkim nazwę kraju, należy zapisywać w języku powszechnie stosowanym w komunikacji międzynarodowej (np. w języku angielskim). Część adresu zawierającą nazwę ulicy można zapisać z zastosowaniem transliteracji alfabetem łacińskim:

European Commission
Representation in Beijing
15 Dong Zhi Men Wai Daije, Sanlitun
100600 Beijing
CHINA

Adresy w krajach UE, w których nie stosuje się alfabetu łacińskiego (Bułgaria, Grecja i Cypr)

W tekstach w języku polskim adresy w Bułgarii, w Grecji i na Cyprze pisane są alfabetem łacińskim (w razie potrzeby stosuje się transliterację, np. nazwy ulicy).

Komisja Europejska
Przedstawicielstwo w Bułgarii
Moskowska 9
1000 Sofia
BUŁGARIA
Komisja Europejska
Przedstawicielstwo w Grecji
Vassilissis Sofias 2
106 74 Ateny
GRECJA
Komisja Europejska
Przedstawicielstwo na Cyprze
Iris Tower, 8th Floor
Agapinoros 2
1076 Nikozja
CYPR

W tekstach w języku bułgarskim i greckim należy dodać nazwy miasta i kraju zapisane alfabetem łacińskim (w języku angielskim).

Европейска комисия
Представителство
в България
ул. „Московска“ № 9
1000 София/Sofia
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2
106 74 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Κύπρο
Iris Tower, 8ος όροφος
Αγαπήνωρος 2
1076 Λευκωσία/Nikosia
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Region stołeczny Bruksela – przypadek szczególny

W tekstach instytucji, organów i agencji Unii Europejskiej zapis adresów w dwujęzycznym regionie stołecznym Bruksela podlega następującym zasadom:

Teksty jednojęzyczne w języku francuskim lub niderlandzkim
Francuski
(adresy tylko w języku francuskim)


Conseil de l’Union européenne
Rue de la Loi 175
1048 Bruxelles
BELGIQUE
Niderlandzki
(adresy tylko w języku niderlandzkim)


Raad van de Europese Unie
Wetstraat 175
1048 Brussel
BELGIË
Teksty jednojęzyczne w innym języku UE

Pierwszą część adresu można zapisać albo w dwóch językach, albo w jednym (najlepiej w języku powszechnie stosowanym w komunikacji międzynarodowej). Jednakże nazwę ulicy, miasta i kraju należy zapisać w obu językach:

Conseil de l’Union européenne/
Raad van de Europese Unie
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Council of the European Union
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Adresy w krajach francuskojęzycznych

Należy pamiętać, że w Belgii, we Francji i w Luksemburgu nazwę ulicy i numer budynku zapisuje się w różny sposób.

BELGIA
Rue de la Source 200
Nazwa ulicy i numer budynku (bez przecinka)
FRANCJA
24 rue de l’Allée-au-Bois
Numer budynku i nazwa ulicy (bez przecinka)
LUKSEMBURG
2, rue Mercier
Numer budynku i nazwa ulicy (z przecinkiem)
Ostatnia aktualizacja: 16.2.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona