ISSN 1831-5380
Klauzula prawna | Mapa strony | FAQ | Kontakt | Drukuj

6.4. Znaki interpunkcyjne i spacje w edytorze Word

Szczegółowe zasady zamieszczone w tabeli poniżej są wynikiem porozumienia między posz­czególnymi instytucjami. W przypadku niektórych zasad kody typograficzne poszczególnych krajów różnią się od siebie. Jednakże dla przejrzystości oraz z uwagi na wielojęzyczny cha­rakter instytucji europejskich dokonano pewnych wyborów w celu wypracowania wspólnego standardu.

Znak typograficzny Zapis
w edytorach tekstu
(Word itp.)
Kod alfanumeryczny Zapis typograficzny
(drukarnie i komputerowy
skład tekstu)
a) Znaki interpunkcyjne i symbole
, xx, xx   xx,■xx (00,00)
; xx; xx   xx;■xx
. xx. Xx   xx.■Xx
: xx: xx   xx:■xx
! xx! Xx   xx!■Xx
? xx? Xx   xx?■Xx
- xx-xx   xx-xx
xx – xx Alt 0150 xx■–■xx
/ xx/xx   xx/xx
( ) xx (xx) xx   xx■(xx)■xx
[ ] xx [xx] xx   xx■[xx]■xx
„ ” xx xx xx Alt 0132 xx Alt 0148 xx■xx■xx
»« xx »xx« xx Alt 0187 xx Alt 0171 xx■»xx«■xx
% 00•%   00□% (*)
+ +00;00•+•00   +00;00■+■00
–00;00•–•00 Alt 0150 –00;00■–■00
± ±00 Alt 241 ±00; 00■±■00
°C (°F) 00•°C   00□°C (*)
° 00°   00°
& xx & xx   xx■&■xx
b) Odsyłacze do przypisów i przypisy
xx (1) xx•(1)
(format przypisu)
  xx□(1)
(*)
W publikacjach w języku polskim, innych niż Dziennik Urzędowy, nie umieszcza się spacji między liczbą i znakiem procentu lub stopnia – zgodnie z zasadami języka polskiego.
Uwaga:
■ =
miękka spacja
□ =
twarda półspacja (cienka spacja)
• =
twarda spacja (użycie twardej spacji i twardej półspacji należy ograniczyć do minimum, gdyż mogą one stwarzać problemy podczas składu).
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2011
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona