ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

6.4. Znaki interpunkcyjne i spacje w edytorze Word

Szczegółowe zasady zamieszczone w tabeli poniżej są wynikiem porozumienia między posz­czególnymi instytucjami. W przypadku niektórych zasad kody typograficzne poszczególnych krajów różnią się od siebie. Jednakże dla przejrzystości oraz z uwagi na wielojęzyczny cha­rakter instytucji europejskich dokonano pewnych wyborów w celu wypracowania wspólnego standardu.

  Znak typograficzny Zapis
w edytorach tekstu
(Word itp.)
Kod alfanumeryczny Zapis typograficzny
(drukarnie i komputerowy
skład tekstu)
  a) Znaki interpunkcyjne i symbole
  , xx, xx   xx,■xx (00,00)
  ; xx; xx   xx;■xx
  . xx. Xx   xx.■Xx
  : xx: xx   xx:■xx
  ! xx! Xx   xx!■Xx
  ? xx? Xx   xx?■Xx
  - xx-xx   xx-xx
  xx – xx Alt 0150 xx■–■xx
  / xx/xx   xx/xx
  ( ) xx (xx) xx   xx■(xx)■xx
  [ ] xx [xx] xx   xx■[xx]■xx
(a) „ ” xx xx xx Alt 0132 xx Alt 0148 xx■xx■xx
(a) »« xx »xx« xx Alt 0187 xx Alt 0171 xx■»xx«■xx
  % 00•%   00□%
  + +00;00•+•00   +00;00■+■00
  –00;00•–•00 Alt 0150 –00;00■–■00
  ± ±00 Alt 241 ±00; 00■±■00
  °C (°F) 00•°C   00□°C (*)
  ° 00°   00°
  & xx & xx   xx■&■xx
  xx … xx Alt 0133 lub Ctrl-Alt-kropka xx■…■xx
  b) Odsyłacze do przypisów i przypisy
(b) xx (1) xx•(1)
(format przypisu)
  xx□(1)
(a)
Zob. też pkt 4.2.3 (cudzysłów) i 5.10 (interpunkcja w cytatach).
(b)
Podczas automatycznego tworzenia przypisów wiele programów do edytowania tekstu po wstawieniu odnośnika przypisu nie umieszcza go w nawiasach. W gotowych dokumentach należy te nawiasy koniecznie dodać (w dokumentach przeznaczonych do publikacji będzie to wykonane przez drukarnię).
Uwaga:
■ =
 miękka spacja
□ =
 twarda półspacja (cienka spacja)
• =
 twarda spacja (użycie twardej spacji i twardej półspacji należy ograniczyć do minimum, gdyż mogą one stwarzać problemy podczas składu).
Ostatnia aktualizacja: 12.6.2018
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona