ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

5.10. Cytaty

Cytat to:

fragment zaczerpnięty z innej publikacji,
wypowiedź przytoczona dosłownie w mowie niezależnej.

Cytat w tekście można wyróżnić na kilka sposobów – stosując np. cudzysłów, kursywę czy myślniki:

cytat zwykły (słowa lub zdania przytoczone w mowie niezależnej) umieszcza się w cudzysłowie i zapisuje taką samą czcionką jak tekst;
cytat zawierający inny cytat (cytat drugiego poziomu) ujmuje się w cudzysłów wewnętrzny (zob. pkt 4.2.3).

Opuszczenie fragmentu cytowanego tekstu należy zaznaczać wielokropkiem ujętym w nawias kwadratowy. Nawiasy kwadratowe można zamienić na okrągłe, jeśli są to jedyne nawiasy występujące w cytatach.

Jeśli opuszczono cały akapit, wielokropek w nawiasie kwadratowym umieszcza się pomiędzy dwoma wierszami:

„Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

[…]

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx”.

Interpunkcja w cytatach

Wielokropek i nawias kwadratowy

Za pomocą wielokropka umieszczonego w nawiasie kwadratowym (czasem okrągłym) oznaczamy opuszczenie fragmentu cytowanego tekstu. Poprzedza się go zwykłą spacją:

„Rada zamierzała podjąć liczne środki […]; ostatecznie jednak z nich zrezygnowała”.
„Zjawił się chwilę później […]. Wszystko było skończone […]”.

Nawiasy te stosuje się również po to, aby uniknąć pomyłki z wielokropkiem zastosowanym przez samego autora, np.:

„[…] On sam wydawał się bardzo przyjemny […], inteligentny, kulturalny…, ale jego wielkość?”
(W. Gombrowicz).
Uwaga:
Jeżeli służby autora nie zróżnicują nawiasami kwadratowymi opuszczenia fragmentu tekstu od zawieszenia myśli, korektorzy Urzędu Publikacji zastosują przed wielokropkiem oraz po nim zwykłą spację:
„Rada zamierzała podjąć liczne środki … ostatecznie jednak z nich zrezygnowała”.
„Komisja zaproponowała … rozporządzenie dotyczące … równości szans …”.
Cudzysłów, dwukropek, kropka

Krótkie cytaty można składać w tekście zasadniczym w ciągu, ujmując tekst cytatu w cudzysłów. Jeśli krótszy cytat jest poprzedzony zdaniem wprowadzającym, można pominąć po nim dwukropek, a cytat rozpocząć małą literą:

W przedmiotowej sprawie Trybunał stwierdza, że „istnienie pozycji dominującej […] jest wysoce prawdopodobne”.

Dłuższe cytaty poprzedza się dwukropkiem i rozpoczyna się wielką literą. Zasadę tę stosuje się również w przypadku, gdy fragment cytowany w cudzysłowie stanowi nowy akapit:

W przedmiotowej sprawie Trybunał stwierdza: „Istnienie pozycji dominującej […] jest wysoce prawdopodobne”.
W przedmiotowej sprawie Trybunał stwierdza:
„Istnienie pozycji dominującej […] jest wysoce prawdopodobne”.

Jeżeli za cytatem umieszczony jest odnośnik do przypisu, kropkę stawia się zawsze za odnośnikiem:

W przedmiotowej sprawie Trybunał stwierdził: „Istnienie pozycji dominującej […] jest wysoce prawdopodobne” (1).
W przedmiotowej sprawie Trybunał stwierdził, że „istnienie pozycji dominującej […] jest wysoce prawdopodobne” (1).

Kropkę stawia się zawsze po cudzysłowie zamykającym.

Uwaga:
Różne poziomy cudzysłowu, zob. pkt 4.2.3.
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2019
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona