ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

5.9.4. Bibliografia

Przykłady podane poniżej są fikcyjne i służą jedynie jako wzór, w jakiej kolejności należy wymieniać poszczególne elementy opisu bibliograficznego.

Odesłanie do całej publikacji

Kolejność jest następująca:

1)
nazwisko i inicjał (inicjały) imienia (imion) autora, po których następuje przecinek;
2)
tytuł publikacji (kursywą) i (w odpowiednim przypadku) numer wydania;
3)
wydawca, miejsce wydania, rok wydania itd.:
Lagier, Ch., L’Europe et l’environnement, Nathan, Paryż, 2009, 431 s.

Odesłanie do części publikacji: rozdział lub artykuł

Kolejność jest następująca:

1)
nazwisko i inicjał (inicjały) imienia (imion) autora, po których następuje przecinek;
2)
tytuł rozdziału lub artykułu (w cudzysłowie);
3)
tytuł publikacji (kursywą) i (w odpowiednim przypadku) numer wydania;
4)
wydawca, miejsce wydania, rok wydania itd.
Vallet, G., „La nature juridique de l’Union européenne”, Le droit de l’Union, seria „Perspectives”, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2010, s. 2–5.
Uwaga:
Do 30 czerwca 2009 r.: „Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich” – w odpowiednich przypadkach należy zachować pierwotną nazwę.

Odesłanie do wydawnictwa periodycznego lub seryjnego

Kolejność jest następująca:

1)
(w odpowiednim przypadku) tytuł artykułu (w cudzysłowie);
2)
tytuł wydawnictwa periodycznego lub seryjnego (kursywą);
3)
numer lub data;
4)
wydawca, miejsce wydania, rok wydania:
„Activités de l’Union en 2009”, Économie, nr 13, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2010.
Uwaga:
Do 30 czerwca 2009 r.: „Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich” – w odpowiednich przypadkach należy zachować pierwotną nazwę.
Uwagi ogólne

Wyrazy typowe w opisie dokumentów należy skracać, np.: s. (= strona), nr (= numer), t. (= tom), cz. (= część), z. (= zeszyt), wyd. (= wydanie). Każda informacja dodatkowa (np. miejsce wydania) musi być podana w języku polskim.

Ostatnia aktualizacja: 15.6.2015
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona