ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

5.2. Strona tytułowa

Na stronie tytułowej znajduje się:

nazwa instytucji sprawczej (zob. pkt 4.4.1),
tytuł i (w odpowiednich przypadkach) podtytuł publikacji (zob. pkt 5.1.1),
numer wydania (wznowienia lub przedruku) i (lub) rok wydania,
kraj instytucji sprawczej (należy go wskazać dla każdego z wydawców zgodnie z informacjami zawartymi w Traktacie i w odnośnych protokołach),
nazwisko (nazwa) autora (zob. pkt 5.1.1),
Uwaga:
Nazwa dyrekcji generalnej może znajdować się na stronie tytułowej, ale w żadnym wypadku nie należy jej umieszczać na pierwszej stronie okładki.
numer tomu w wypadku publikacji wielotomowej (zob. pkt 5.1.1),
tytuł serii wydawniczej lub wydawnictwa ciągłego oraz (w odpowiednim przypadku) numer porządkowy publikacji.

Wznowienie lub przedruk

Publikacja, której tekst lub układ typograficzny poddano znacznym zmianom, musi zostać wydana ponownie (z oznaczeniem numeru wydania).

W wypadku zwykłego przedruku można podać daty poszczególnych przedruków.

Strona tytułowa
Instytucja sprawcza
Tytuł publikacji
[w wypadku sprawozdań i raportów obejmujących dany rok (lub okres) ten rok (lub okres) stanowi część tytułu]
Siedziba instytucji sprawczej
Strona tytułowa
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2018
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona