ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

4.2.4. Dokumenty gotowe do reprodukcji

W wypadku dokumentów przeznaczonych do reprodukcji (ang. camera-ready) służby autora muszą zadbać o uprzednie wprowadzenie do tekstu wszystkich koniecznych zmian – poza wyjątkowymi okolicznościami żadna korekta nie może zostać wprowadzona na etapie oddania do produkcji.

Bezpośrednio po napisaniu tekstu – zanim stworzony zostanie jego układ typograficzny – należy go skrupulatnie sprawdzić i przeczytać. Układ typograficzny tekstu również musi zostać dokładnie sprawdzony przed oddaniem do produkcji.

Paginacja tekstu powinna być ciągła; musi obejmować stronę tytułową oraz strony niezadruko­wane (wakaty). Zazwyczaj części i rozdziały zaczynają się na prawej stronie (strona nieparzy­sta). Jeżeli tekst poprzedzającej części lub rozdziału kończy się na stronie nieparzystej, nową część lub nowy rozdział zwykle poprzedza wakat. Przykładowo, jeżeli rozdział I kończy się na stronie 19, rozdział II rozpoczyna się na stronie 21, a strona 20 pozostaje niezadruko­wana.

Odstęp poprzedzający tytuł lub podtytuł musi być zawsze większy niż odstęp między tytułem a tekstem (najlepiej w proporcji dwie trzecie do jednej trzeciej).

Między ustępami i akapitami pozostawia się podwójną interlinię.

Nie rozpoczyna się strony od ostatniego wiersza akapitu. W takim wypadku lepiej jest pozo­stawić ten wiersz na stronie poprzedniej, nawet jeśli lekko wykracza poza margines. Ponadto należy unikać kończenia strony tytułem lub podtytułem, lub pierwszym wierszem wyliczenia.

W pierwszym wierszu cytatów i wyliczeń nie stosuje się wcięć.

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2011
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona