ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

4.1.2. Zarządzanie projektami w Urzędzie Publikacji

Kierownik projektu

Kierownik projektu przygotowuje manuskrypty pod względem typograficznym. Instrukcje typograficzne, dobór czcionki, określenie formatu oraz terminy realizacji muszą być zgodne z warunkami określonymi w umowie ramowej, zaproszeniu do składania ofert oraz w formularzu zamówienia.

Kierownik projektu sprawdza międzynarodowe numery identyfikacyjne (ISBN, ISSN, DOI – zob. pkt 4.4), jak również wewnętrzny numer katalogowy Urzędu Publikacji.

Ze szczególną uwagą sprawdza się informacje na okładce. Jeśli publikacja jest wystarczającej grubości, tytuł umieszcza się również na jej grzbiecie.

Zgodę na druk wydaje się po sprawdzeniu, w szczególności, stron początkowych (tytuł, prawa autorskie, spis treści itd.). Zgoda ta powinna być zawsze przekazywana do drukarni na piśmie wraz z następującymi informacjami:

tytuł publikacji,
oznaczenie języka lub języków publikacji,
nakład,
główne cechy charakterystyczne,
termin dostawy, z zaznaczeniem dostaw przedterminowych oraz częściowych,
adres(y) dostawy, z ewentualnym wyszczególnieniem różnych lokalizacji.

Redaktorzy graficzni

Dział graficzny opracowuje projekty oraz makiety plakatów, ulotek, okładek i stron wzorco­wych, które mogą zostać przedstawione autorom przed ostatecznym składem.

Redaktorzy graficzni mogą również uczestniczyć w opracowywaniu graficznych elementów wizerunku (logo, wykresy itd.) oraz szaty graficznej stron internetowych (prezentacja wizualna, banery itd.).

Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona