ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

1.3.2. Numeracja dokumentów

Numer dokumentu

W dokumentach publikowanych w serii C numer publikacyjny, nadawany przez Urząd Publikacji, umieszcza się po tytule. Numer ten zawiera:

a)
rok publikacji:
(i)
od 1 stycznia 1999 r. – wszystkie cztery cyfry;
(ii)
do 31 grudnia 1998 r. – dwie ostatnie cyfry;
b)
numer Dziennika Urzędowego;
c)
numer wskazujący kolejność publikacji w Dzienniku Urzędowym.
98/C 45/01
2010/C 2/08

Numer dokumentu – ujęty w nawiasy – umieszczany jest w pozycji wyśrodkowanej pod tytułem. W spisie treści numer ten umieszczany jest na marginesie, bez nawiasów.

Numeracja specjalna

Niektóre dokumenty mają w tytule własną numerację:

stanowiska Rady w ramach zwykłej procedury ustawodawczej:
stanowisko Rady (UE) nr 11/2010 w pierwszym czytaniu
Uwaga:
W przeszłości, w ramach procedury współdecyzji, istniały „wspólne stanowiska Rady”:
wspólne stanowisko Rady (WE) nr 14/2005
pomoc państwa:
pomoc państwa C 32/09
Uwaga:
Zapis roku: C 55/99, C 55/2000 (cztery cyfry dla 2000 r.), C 55/01…
sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości, Sądem i Sądem do spraw Służby Publicznej:
sprawa C-187/10 (litera C, „cour” – Trybunał Sprawiedliwości)
sprawa T-211/10 (litera T, „tribunal” – Sąd – od 15 listopada 1989 r.)
sprawa F-29/10 (litera F, „fonction publique” – Sąd do spraw Służby Publicznej – od 23 lipca 2005 r. do 31 sierpnia 2016 r.)
przed 15 listopada 1989 r. (wyłącznie dla Trybunału Sprawiedliwości): sprawa 84/81
Uwaga:
Sąd do spraw Służby Publicznej zakończył działalność 1 września 2016 r. po powierzeniu jego właściwości Sądowi.
opinie Trybunału Obrachunkowego:
opinia nr 01/2022 (przed 1 stycznia 2022 r.: opinia nr 1/2021)
sprawy przed Trybunałem EFTA:
sprawa E-5/10
ogłoszenia o otwartych konkursach (seria C … A):
EPSO/AD/177/10
ogłoszenia o naborze na stanowisko:
COM/2010/10275
decyzje Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego:
decyzja nr H8 z dnia 17 grudnia 2015 r. (aktualizacja z niewielkimi doprecyzowaniami technicznymi z dnia 9 marca 2016 r.) w sprawie sposobu funkcjonowania i składu Komisji Technicznej ds. Przetwarzania Danych przy Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Społecznego
budżety korygujące agencji:
zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2010 – budżet korygujący nr 1
zaproszenia do składania ofert:
zaproszenie do składania ofert IX-2011/01 – Dotacje dla partii politycznych na poziomie europejskim
Uwaga:
Do 23 lipca 2002 r. (data wygaśnięcia Traktatu EWWiS) istniały też zgody Rady:
zgoda nr 22/96
zgoda nr 6/2002
Ostatnia aktualizacja: 28.7.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona