Az Intézményközi kiadványszerkesztési útmutató negyedik részének változásai

(2019. 6. 28.)

Pont Változás
10.1.1. A pont elmaradhat internetes cím után (pontosítás)
10.1.5. Új példa a pontosvessző használatára (pontosítás)
10.1.7. A három egymás mellé kerülő azonos mássalhangzóra vonatkozó egyszerűsítési szabály nem alkalmazható tulajdonnevekben és szóösszetételekben (új szabály)
10.1.8. A nagykötőjel szóközökkel illeszkedik többszavas, bonyolultabb szerkezetek kapcsolódásakor (pontosítás)
A géptípusok írásmódjára vonatkozó pont kikerült a szabályzatból. További példák a nagykötőjel használatára (pontosítás)
10.1.12. A törtjel szóközökkel is használható több szóból álló szerkezeteknél (pontosítás)
10.2 Új alfejezetek: az intézménynevek alatt kapott helyet a bizottságnevek tárgyalása. Hivatkozás többször előforduló intézménynevekre – mind kis, mind nagy kezdőbetűvel
Címek, ezen belül címek toldalékolása (pontosítás)
Az internetcímhez kötőjellel kapcsoljuk a toldalékot (új szabály)
Programnevek szabályozása, új példák (pontosítás)
10.3. Mértékegységek jelének és számának kapcsolata (pontosítás)
10.4. Idegen nevek névkiegészítőjének használati szabályai (pontosítás)
Bonyolult betűkapcsolatok a szóösszetételekben – kötőjel szükségessége (pontosítás)
10.5.1. Az -i képző nem számít szótagszámlálásilag (új szabály)
Az -i képző nem számít a szótagszámba (új szabály)
A -fajta, -féle, -nemű, -rét, -rétű és -szerű utótagok külön összetételi tagnak számítanak (új szabály)
Két kötőjel használata a többszörös összetételekben (pontosítás)
Nagykötőjel a szaknyelvi többszörös összetételekben (új szabály)
Új példák többszörös összetételek helyesírására (pontosítás)
10.6.2. Időtartam jelölésének szabályozása (pontosítás)
Időpont jelölésének szabályozása (pontosítás)
10.7.5. Új példák gyakran előforduló problémás kifejezésekre (új szabály + pontosítás)