ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

Bijlage B1 Latijnse nummering

bis (2)

ter (3)

quater (4)

quinquies (5)

sexies (6)

septies (7)

octies (8)

nonies (9)

decies (10)

undecies (11)

duodecies (12)

terdecies (13)

quaterdecies (14)

quindecies (15)

sexdecies (16)

septdecies (17)

octodecies(18)

novodecies (19)

vicies (20)

unvicies (21)

duovicies (22)

tervicies (23)

quatervicies (24)

quinvicies (25) enz.

Laatste bijwerking: 14.3.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina