ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

11. Referentiewerken

Algemeen

Bij het samenstellen van deze schrijfwijzer hebben wij getracht zo min mogelijk af te wijken van gangbare regels voor het Nederlands. Daarbij hebben wij ons in de eerste plaats gebaseerd op de volgende bronnen:

Het Groene Boekje, Woordenlijst Nederlandse taal, Van Dale Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, 2015;
Den Boon, T., Geeraerts, D., Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, vijftiende, herziene uitgave, Van Dale Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, 2015;
Haeseryn, W., Romijn, K., Geerts, G., De Rooij, J., Van den Toorn, M.C., Martinus Nijhoff, Algemene Nederlandse Spraakkunst, tweede, geheel herziene druk, Wolters Plantyn, Groningen/Deurne, 1997, http://ans.ruhosting.nl/e-ans/index.html;
Renkema, J., Schrijfwijzer, Boom, Amsterdam, 2015.
NB:

Voor spellingkwesties gelden de regels van Het Groene Boekje. Naslagwerken die aan deze regels voldoen, krijgen het Keurmerk Spelling van de Nederlandse Taalunie. Een overzicht van producten met dit keurmerk is te vinden op http://taalunieversum.org/inhoud/spelling-meer-hulpmiddelen/keurmerk

Andere bronnen

Een schrijfwijzer als deze is uiteraard verre van volledig en ook de hierboven genoemde bronnen beantwoorden niet alle vragen. Daarom is hieronder een, zeker niet volledige, lijst van taalboeken opgenomen. Ook deze geven niet altijd uitsluitsel en soms spreken auteurs elkaar tegen. In gevallen waar geen eenduidig antwoord wordt gevonden, geldt als vuistregel dat we binnen één en dezelfde tekst dezelfde oplossing consequent toepassen.

Genootschap Onze Taal, Leestekens geregeld, SDU, Den Haag, 2009;
Genootschap Onze Taal, Taal-top-100, SDU, Den Haag, 2009;
Hendrickx, R., Stijlboek VRT, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen, 2003;
Houët, H., Prisma handboek van de Nederlandse taal, Spectrum, Utrecht, 2000;
In duidelijk Nederlands, Vlaamse overheid — Taaltelefoon, Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, Afdeling Kanselarij, Brussel, 2009, http://www.vlaanderen.be/taaltelefoon;
Klein, M., en Visscher, M., Handboek verzorgd Nederlands, M. Nijhoff, Groningen, 1996;
Koenen, L., Smits, R., Handboek Nederlands, Bijleveld, Utrecht, 2004;
Permentier, L., Stijlboek: onmisbaar voor wie helder wil schrijven, Roularta Books, Roeselare, 2003;
Smedts, W., Van Belle, W., Taalboek Nederlands, Pelckmans, Kapellen, 1996;
Smedts, W., Penninckx, W., Buyse, P., Correct taalgebruik, UGA, Kortrijk-Heule, 2006;
Van der Horst, P., De taalgids: tekstverzorging van A tot Z, SDU, Den Haag, 1999;
Van Eijk, I. (red.), De beste taaltips: een selectie uit het handboek Taaltips, Samsom, Alphen aan den Rijn, 2000;
Vraagbaak Nederlands, SDU, Den Haag, 2003.

Taaladvies

Taaladvies wordt o.a. gegeven door:

Nederlandse Taalunie http://taaladvies.net/
Vlaamse overheid — Taaltelefoon http://www.vlaanderen.be/taaltelefoon
Laatste bijwerking: 23.10.2017
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina