ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

9.6. Directoraten-generaal en diensten van de Commissie: officiële benamingen

Overzicht van de wijzigingen (sinds 1.1.2004)

Maart 2012: nieuwe papieren versie (= nieuwe basisversie)


16.4.2011

SEC(2011) 527

Vorige benaming Nieuwe benaming
FPIS FPI

8.4.2011

SEC(2011) 527

Vorige benaming Nieuwe benaming
DG EuropeAid Ontwikkeling en samenwerking DG Ontwikkeling en Samenwerking — EuropeAid

1.2.2011
(1.1.2011)

SEC(2011) 527

Vorige benaming Nieuwe benaming
DG Onderzoek DG Onderzoek en Innovatie
RELEX FPIS
DEV + AIDCO DEVCO

1.1.2011

SEC(2011) 527

Vorige benaming Nieuwe benaming
DG Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie

1.7.2010

SEC(2010) 779

Vorige benaming Nieuwe benaming
DG Justitie, vrijheid en veiligheid (JLS, 65) DG Binnenlandse Zaken (HOME, 65)
+ DG Justitie (JUST, 76)
 
SEC(2010) 460 definitief van 20.4.2010

Vorige benaming Nieuwe benaming
DG Humanitaire hulp (ECHO) DG Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming (ECHO)
 
SEC(2006) 810

Vorige benaming Nieuwe benaming
directoraat-generaal Ontwikkeling directoraat-generaal Ontwikkeling en betrekkingen met de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan
Afkorting: DG Ontwikkeling.

4.3.2010

SEC(2010) 256
van 4.3.2010

Vorige benaming Nieuwe benaming
DG Klimaat (CLIM) DG Klimaat (CLIMA)

1.3.2010

SEC(2010) 167
van 24.2.2010

Vorige benaming Nieuwe benaming
DG Energie en vervoer (TREN) DG Mobiliteit en Vervoer (MOVE)
   
Nieuw DG: directoraat-generaal Energie (ENER)
   
Nieuw DG: directoraat-generaal Klimaat (CLIM)

1.1.2010

Vorige benaming Nieuwe benaming
DG Personeelszaken en algemeen beheer (ADMIN) DG Personele Middelen en Veiligheid (HR)

1.7.2009

Besluit 2009/496/EG, Euratom
van 26.6.2009

Vorige benaming Nieuwe benaming
Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen (OPOCE) Bureau voor publicaties van de Europese Unie (OP)

11.7.2008

Besluit 2005/252/EG
van 20.6.2008

Vorige benaming Nieuwe benaming
Uitvoerend Agentschap voor het volksgezondheidsprogramma Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten

16.4.2008

SEC(2008) 426
van 31.3.2008

Vorige benaming Nieuwe benaming
DG Gezondheid en consumentenbescherming DG Gezondheid en Consumenten

29.3.2008

SEC(2008) 426
van 31.3.2008

Vorige benaming Nieuwe benaming
DG Visserij en maritieme zaken (FISH) DG Maritieme Zaken en Visserij (MARE)

11.2.2008
 
Nieuwe diensten: Uitvoerend Agentschap Europese onderzoeksraad; Uitvoerend Agentschap Onderzoek

27.7.2007
 
Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk
Lettercode (intern gebruik): TENEA
Cijfercode (onzichtbaar): 84

1.6.2007
 
Vorige benaming Nieuwe benaming
Uitvoerend Agentschap voor intelligente energie Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie

24.5.2007
 
Nieuwe dienst: Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk

16.2.2006

SEC(2006) 164
van 7.2.2006

Vorige benaming Nieuwe benaming
DG Pers en communicatie (PRESS) DG Communicatie (COMM)
 
SEC(2005) 1633
van 12.12.2005

Nieuwe dienst: Uitvoerend Agentschap voor het volksgezondheidsprogramma
 
SEC(2005) 1154
van 16.9.2005

Nieuwe diensten: Uitvoerend Agentschap voor intelligente energie; Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur

18.5.2005

SEC(2005) 39/4
van 22.5.2005

Vorige benaming Nieuwe benaming
Groep beleidsadviseurs (GOPA) Bureau van Europese beleidsadviseurs (BEPA)

11.2.2005

SEC(2005) 39ter
van 11.2.2005

Vorige benaming Nieuwe benaming
DG Informatiemaatschappij DG Informatiemaatschappij en Media

2.2.2005

SEC(2005) 39bis
van 2.2.2005

Vorige benaming Nieuwe benaming
Bureau voor humanitaire hulp DG Humanitaire hulp (ECHO)

22.12.2004

SEC(2005) 39
van 13.1.2005

Vorige benaming Nieuwe benaming
DG Ondernemingen DG Ondernemingen en Industrie
DG Werkgelegenheid en sociale zaken DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen
DG Landbouw DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling
DG Visserij DG Visserij en Maritieme Zaken
DG Interne markt DG Interne Markt en Diensten
DG Justitie en binnenlandse zaken
(lettercode: JAI)
DG Justitie, Vrijheid en Veiligheid
(lettercode: JLS)

1.5.2004

nieuw DG: DG Informatica (nota SEC(2004) 523 van 23.4.2004)

23.2.2004

DG Tolken: de lettercode INCO wordt vervangen door SCIC (nota SEC(2003) 1468 van 16.12.2003)
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina