ISSN 1831-5380
Juridische mededeling | Siteplan | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

9.6. Directoraten-generaal en diensten van de Commissie: officiële benamingen

NL
Versie:
1.11.2014
Lettercodes (uitsluitend voor intern gebruik)
en cijfercodes
(uitsluitend voor computertoepassingen)
Volledige naam
en volgorde
Afkorting Gebruikelijke afkorting Lettercode
(intern gebruik) (1)
Cijfercode
(onzicht-
baar) (2)
secretariaat-generaal   SG 31
Juridische Dienst   SJ 32
directoraat-generaal Communicatie DG Communicatie   COMM 61
Europees Centrum voor politieke strategie ECPS EPSC 46
directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken (3) DG Economische en Financiële Zaken   ECFIN 02
directoraat-generaal Ondernemingen en Industrie DG Ondernemingen en Industrie   ENTR 62
directoraat-generaal Concurrentie DG Concurrentie   COMP 04
directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie   EMPL 05
directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling   AGRI 06
directoraat-generaal Energie DG Energie   ENER 27
directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer DG Mobiliteit en Vervoer   MOVE 7
directoraat-generaal Klimaat DG Klimaat   CLIMA 87
directoraat-generaal Milieu DG Milieu   ENV 11
directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie DG Onderzoek en Innovatie   RTD 12
Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek JRC (4) JRC 53
directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie DG Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie   CNECT 13
directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij DG Maritieme Zaken en Visserij   MARE 14
directoraat-generaal Interne Markt en Diensten DG Interne Markt en Diensten   MARKT 15
directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling   REGIO 16
directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie DG Belastingen en Douane-unie   TAXUD 21
directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur DG Onderwijs en Cultuur   EAC 63
directoraat-generaal Gezondheid en Consumenten DG Gezondheid en Consumenten   SANCO 64
directoraat-generaal Binnenlandse Zaken DG Binnenlandse Zaken   HOME 65
directoraat-generaal Justitie DG Justitie   JUST 76
dienst Instrumenten buitenlands beleid   FPI 59 (5)
directoraat-generaal Handel DG Handel   TRADE 67
directoraat-generaal Uitbreiding DG Uitbreiding   ELARG 69
directoraat-generaal Ontwikkeling en Samenwerking — EuropeAid DG Ontwikkeling en Samenwerking — EuropeAid   DEVCO 55
directoraat-generaal Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming (ECHO) DG Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming (ECHO) ECHO ECHO 51
Eurostat Eurostat ESTAT 34
directoraat-generaal Personele Middelen en Veiligheid DG Personele Middelen en Veiligheid   HR 09
directoraat-generaal Informatica DG Informatica   DIGIT 50
directoraat-generaal Begroting DG Begroting   BUDG 19
dienst Interne Audit   IAS 25
Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF OLAF 57
directoraat-generaal Tolken DG Tolken   SCIC 38
directoraat-generaal Vertaling DG Vertaling   DGT 47
Bureau voor publicaties van de Europese Unie Publicatiebureau OP OP 43
Bureau voor infrastructuur en logistiek in Brussel Bureau infrastructuur en logistiek — Brussel   OIB 39
Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten Bureau beheer en afwikkeling van de individuele rechten   PMO 40
Bureau voor infrastructuur en logistiek in Luxemburg Bureau infrastructuur en logistiek — Luxemburg   OIL 41
Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen Europees Bureau voor personeelsselectie (6) EPSO EPSO 42
Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen EASME EASME 81
Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur EACEA EACEA 82
Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en voeding Chafea CHAFEA 83
Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken INEA INEA 84
Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad ERCEA ERCEA 85
Uitvoerend Agentschap onderzoek REA REA 86
(1)
Codes uitsluitend voor intern gebruik. Voor elk te publiceren document (op papier of elektronische drager) dienen de gebruikelijke afkortingen en acroniemen te worden gebruikt.
(2)
Bij sommige informaticasystemen wordt de code 60 voor de kabinetten gebruikt.
(3)
De portefeuille van de betreffende commissaris heet „Economische en Monetaire Zaken”.
(4)
GCO niet meer gebruiken (JRC = enige afkorting voor alle taalversies).
(5)
Bij sommige informaticasystemen wordt de code 66 voor FPI gebruikt.
(6)
Gebruikelijke benaming. De volledige naam wordt enkel in de basisteksten van EPSO gebruikt.
Wijzigingen ten opzichte van de uitgave 2011

1.11.2014

C(2014) 9001 final
PV(2014)2104

Vorige benaming Nieuwe benaming
Bureau van Europese beleidsadviseurs Europees Centrum voor politieke strategie
BEPA EPSC
48 46

1.1.2014

Uitvoeringsbesluiten 2013/770/EU, 2013/771/EU en 2013/801/EU van de Commissie

Vorige benaming Nieuwe benaming
Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI) Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME)
Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten (EAHC) Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en voeding (Chafea)
Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T EA) Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA)

1.10.2012

SEC(2012) 452 final
SEC(2012) 458 final

Vorige benaming Nieuwe benaming
DG Regionaal Beleid DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling

1.7.2012

SEC(2012) 266
SEC(2012) 269

Vorige benaming Nieuwe benaming
directoraat-generaal Informatiemaatschappij en Media directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie
DG Informatiemaatschappij en Media DG Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie
INFSO CNECT

Voor vorige wijzigingen zie overzicht van de wijzigingen.
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina