ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

5.12. Tabellen

De bedoeling van tabellen is de tekst te illustreren of toe te lichten. Het is dus belangrijk dat ze zo eenvoudig en zo duidelijk mogelijk zijn.

In de rubrieken (of kopjes) van de kolommen, evenals in de nomenclaturen, worden zo weinig mogelijk afkortingen gebruikt; ook geheel in hoofdletters geschreven woorden moeten worden vermeden.

Voor aanvullende informatie die onder aan de tabel wordt gegeven en niet in een voetnoot wordt opgenomen, verdient het aanbeveling NB te gebruiken:

NB:
n.a. = niet aangegeven.

Meertalige publicaties en tabellen

In meertalige publicaties en meertalige tabellen volgen de verschillende taalversies de protocollaire volgorde, die gebaseerd is op de schrijfwijze in de oorspronkelijke taal (zie punt 7.2.1).

Laatste bijwerking: 31.3.2012
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina