ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

5.9.4. Bibliografische verwijzingen

Deze fictieve voorbeelden zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie van de volgorde van de elementen.

Verwijzing naar een volledig werk

De gegevens worden geciteerd in onderstaande volgorde:

1)
naam en voorletter(s) van de voornaam of voornamen van de auteur, gescheiden door een komma,
2)
titel van het werk (cursief) en, eventueel, nummer van de uitgave,
3)
uitgever, plaats van uitgave, jaar van uitgave enz.
Auteur, A., en Auteur, B. D. M., L’Europe et l’environnement, Nathan, Parijs, 2009, 431 blz.

Verwijzing naar een deel van een werk: bijdrage of artikel

De gegevens worden geciteerd in onderstaande volgorde:

1)
naam en voorletter(s) van de voornaam of voornamen van de auteur, gescheiden door een komma,
2)
titel van de bijdrage of het artikel (tussen aanhalingstekens),
3)
titel van het werk (cursief) en, eventueel, nummer van de uitgave,
4)
uitgever, plaats van uitgave, jaar van uitgave enz.
Vallet, G., “La nature juridique de l’Union européenne”, Le droit de l’Union, collection “Perspectives”, Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Luxemburg, 2010.
NB:
Tot en met 30.6.2009: “Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen”. Zo nodig blijft deze aanduiding van de oorsprong ongewijzigd.
Alfabetische rangschikking

In Nederland is het gebruikelijk om de tussenvoegsels (voorzetsels en lidwoorden) niet mee te tellen en te beginnen bij het hoofdwoord. Karel van het Reve is daarom te vinden onder de R:

Reve, Karel van het, (met voornaam voluit)
Reve, K. van het, (met initialen)
Reve, Van het, (zonder voornaam of initialen)

De Belg Herman Van Rompuy vinden we echter terug onder de V:

Van Rompuy, Herman,

Verwijzing naar een periodieke uitgave of een serie

De gegevens worden geciteerd in onderstaande volgorde:

1)
eventueel titel van het artikel (tussen aanhalingstekens),
2)
titel van de periodieke publicatie of serie (cursief),
3)
nummer, datum of periodiciteit,
4)
uitgever, plaats van uitgave, jaar van uitgave.
“Activités de l’Union en 2009”, Économie, Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Luxemburg, 2010.
NB:
Tot en met 30.6.2009: “Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen”. Zo nodig blijft deze aanduiding van de oorsprong ongewijzigd.
Algemene opmerkingen

Gemakshalve worden de gebruikelijke afkortingen gehanteerd: blz., e.v. enz. (zie bijlage A3). De toelichtingen (periodiciteit, plaats van uitgave) staan altijd in het Nederlands.

Laatste bijwerking: 1.7.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina