ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

5.3.2. Informatie betreffende op papier gedrukte producten

Elk op papier gedrukt product moet in beginsel de volgende informatie bevatten, in te voegen door de drukker:

de naam van de drukker en het land van drukken;
de toepasselijke milieukeurmerken;
eventueel een vermelding betreffende het gebruikte papier.

Naam van de drukker en land van drukken

De vermelding van de naam van de drukker en het land van drukken heeft in alle taalversies dezelfde vorm, in het Engels en cursief:

Printed by [drukker] in [land]

Milieukeur

Informatie over het op papier gedrukte product wordt toegevoegd in de vorm van een of meer milieukeuren, bijvoorbeeld:

fsc-logo       pefc-logo

Vermelding betreffende het gebruikte papier

Een vermelding betreffende het gebruikte papier kan worden toegevoegd met een van de volgende formules:

nieuw papier:
GEDRUKT OP ELEMENTAIR CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER (ECF)
GEDRUKT OP TOTAAL CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER (TCF)
gerecycleerd papier:
GEDRUKT OP GERECYCLEERD PAPIER
GEDRUKT OP CHLOORVRIJ GERECYCLEERD PAPIER (PCF)

Bij gerecycleerd papier kan niet van “chloorvrij gebleekt” worden gesproken. Het is immers onmogelijk de herkomst van alle papiersoorten te achterhalen die in het recyclingproces zijn gebruikt (en dus om de afwezigheid van chloor te garanderen). In de praktijk betekent dit dat het recyclingproces zonder chloor plaatsvindt.

Laatste bijwerking: 22.11.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina