ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

5.2. Titelblad

Op het titelblad worden vermeld:

de uitgever-eindredacteur (zie punt 4.4.1),
de titel en eventueel de ondertitel van de publicatie (zie punt 5.1.1),
het volgnummer van de uitgave (heruitgave of herdruk),
de vestigingsplaats van de uitgever-eindredacteur (moet worden vermeld voor elk van de uitgevers overeenkomstig het Verdrag en de desbetreffende protocollen),
de naam van de auteur (zie punt 5.1.1),
NB:
De naam van een directoraat-generaal kan op het titelblad worden vermeld, maar in geen geval op bladzijde I van de omslag.
het nummer van het deel, als de publicatie uit meer dan één deel bestaat (zie punt 5.1.1),
de titel van de serie en eventueel het volgnummer in die serie.

Heruitgave of herdruk

Een publicatie waarvan de tekst of de typografie ingrijpend wordt gewijzigd, moet opnieuw worden uitgegeven (onder vermelding van het volgnummer van de uitgave).

Voor een eenvoudige herdruk kunnen de datums van de vorige herdrukken worden aangegeven.

Titelblad
Uitgever-eindredacteur
Titel
(het jaar of de betrokken periode moet deel uitmaken van de titel van het jaarverslag of de studie)
Vestigingsplaats van de uitgever-eindredacteur
Titelblad
Laatste bijwerking: 15.10.2018
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina